Відмінювання дієслів по особам. Вивчення частин мови: як визначити відмінювання дієслова в російській мові

238

Загальні відомості про урок

Тема уроку: «як визначити відмінювання дієслова з ненаголошеним особистим закінченням».

Час проведення: 2 академічних години.

Цілі:

Навчальна мета: навчити розпізнавати відмінювання дієслів за невизначеною формою через проблемну ситуацію для вірного написання ненаголошених особистих закінчень дієслів;

Розвиваюча мета: активізація пізнавальної діяльності через рішення логічних задач, розвиток орфографічної пильності, пізнавального інтересу, вміння порівнювати, узагальнювати;

Виховна мета: створення атмосфери доброзичливості між учнями, вчителем і учнями, стимулювання активної творчої праці, прищеплення інтересу до вивчення російської мови.

Обладнання : мультимедійний діапроектор, мультимедійна презентація, оформлення дошки (на середній дошці — вірш з 1 етапу уроку, на закритих половинах дошки-завдання самостійної роботи), лист з темою уроку — для дошки, індивідуальні картки, таблиця з алгоритмом «як визначити відмінювання дієслів», міні-тест.

План уроку.

Організаційний момент.

Актуалізація знань і перевірка домашнього завдання.

Постановка проблеми.

Вивчення нового матеріалу.

Фізкультхвилинка.

Закріплення вивченого.

Контроль знань.

Домашнє завдання.

Рефлексія.

Хід уроку

I. Організаційний момент:

Здрастуйте! сідати.

(на дошці):

Цікава частина мови

В російській мові живий..т.

Хто що справи..т, расскаж..т,

Рис..т, піш..т іль по..т,

Вышива..т, або паш..т,

Або забивання..т гол,

Мо..т, чистий..т, жар..т, вар..т-

Все расскаж..т нам … (дієслово.)

Сьогодні на уроці, хлопці, ми продовжуємо говорити про дієслово, а якщо конкретніше — про відмінюванні дієслова.

Ii. Актуалізація знань і перевірка домашнього завдання

І перш ніж перейти до вивчення нового матеріалу, нам необхідно згадати, що ми знаємо про дієслово.

На парті перед вами лежать індивідуальні картки. Я прошу кожного підписати їх. Вам сьогодні належить не тільки засвоїти новий матеріал, але і виконати ряд завдань. Також ви зможете побувати в ролі експерта. За правильні відповіді ви будете отримувати бали. В кінці уроку вам потрібно індивідуальні листи здати.

1 завдання: (слайди 2, 3)

Продовжіть речення:

Ім’я прикметник змінюється за родами, відмінками і числами.

Іменник змінюється по числах і відмінках.

Дієслово змінюється по особах і числах.

При взаимопроверке обмінюються листами (за кожну правильну відповідь 1 бал — ставимо навпроти завдання).

Ви згадали, що дієслово змінюється по обличчях і числах.

Як називається зміна дієслова по особах і числах? (відмінюванням) (слайд 4)

Ми знаємо, що дієслово має лише два відмінювання. А чим вони розрізняються? (закінченням)

Вірно. Перевіримо те, що ви вчили вдома. Для цього-друге завдання.

2 завдання: (слайди 5, 6)

Закінчення дієслів перемішалися, допоможіть розділити їх на 1 і 2 відмінювання:

Їм, -ет, -ут, -ют, -іт, -їж, -бач, -ат, -ем, -ят, -ете.

Ет, -ут, -ють, -їж, -їм, -ете

Їм, -ите, -іт, -бач, -ат, — ят

При взаимопроверке обмінюються листами (за дві правильні колонки 2 бали-ставимо навпроти завдання).

3 завдання: (слайди 7, 8)

Поставте наголос в словах, вставте пропущені голосні, визначте відмінювання дієслів:

Вед….шь, скольз….т, крич….т, поклик….м, говір….шь.

Чи легко було визначити голосні в закінченнях дієслів? чому? (так, легко. Вони стоять під наголосом)

Iii . Постановка проблеми.

А тепер попрацюйте з іншою групою слів. Це у вас листочок з самостійною роботою. Підписувати листи не треба. Проставте в них закінчення.

Ти гра….шь

Людина тон….т

Лінь вал….т

Хто расскаж….т

Ми не нудьга….м

Перевіримо роботу спочатку на дошці. Працюють 2 учні: впишуть потрібні літери. (діти працюють на двох різних дошках, не бачать роботу один одного).

Хлопці, завдання у двох учнів було однакове? (так)

А виконано воно однаково? (ні, по-різному)

Як ви думаєте, чому? (не знаємо…)

В якій частині слова пропущені голосні? (у закінченні)

І чим відрізняються ці слова від слів третього завдання? (у них ненаголошені закінчення!)

Чи легко визначити голосні в закінченнях таких дієслів? (важко, так як відоме нам правило застосувати не можна)

Як ви думаєте, чим нам сьогодні потрібно зайнятися на уроці? яка, на вашу думку, буде тема нашого уроку? чому ми повинні будемо навчитися? (визначати, як писати ненаголошені закінчення дієслів; визначати в такому випадку відмінювання дієслова; повинні навчитися робити це правильно)

(на дошці прикріпити лист з темою уроку»як визначити відмінювання дієслова з ненаголошеним особистим закінченням»).

Iv . Вивчення нового матеріалу.

Поспостерігаємо за наступними словами (слайд 9-перший клацання) :

Топить-топи ть допоможе-помо чь

Світить — світи ть гріє — гре ть

Любить — люби ть забуде — забы ть

Подарує — подаруй ть напише — написа ть

— перегляньте виділені закінчення дієслів в перших словах і виділені суфікси в других словах кожної пари. Зверніть увагу на наголоси в перших словах.

Вони падають на закінчення? (ні)

Що ви можете сказати про форму кожного другого слова? (це н. Ф.)

Зараз подивіться, як розподіляються відмінювання до цих парам. (слайд 9-другий клацання)

Користуючись цим слайдом, спробуйте зробити висновок про те, як суфікс невизначеної форми дієслова впливає на написання ненаголошеного особистого закінчення дієслова. (якщо в суфіксі н. Ф. Дієслова написано і, то це дієслово ii відмінювання, а якщо о, е, и, а, то це дієслово i відмінювання).

Складемо алгоритм визначення відмінювання дієслова:

Отже, які кроки ми повинні з вами зробити, щоб правильно написати особисті закінчення дієслів? (треба визначити відмінювання дієслова. Для цього потрібно визначити ударне або ненаголошене закінчення дієслова.)

Якщо закінчення дієслова ударне, за якою ознакою визначається відмінювання? (відмінювання дієслів з ударними закінченнями визначають по закінченню: 1 — е відмінювання-їж, ет, ем, ете, ут, (ют), 2 — е відмінювання-бач, іт, ім, ите, ат, (ят)).

А якщо закінчення ненаголошене? давайте продовжимо складання алгоритму:

Кожному з вас я приготувала пам’ятку (на столі). (слайд 10) зверніть увагу — в даній пам’ятці вказані особливі слова-винятки, які потрібно запам’ятати.

V . Фізкультхвилинка.

Ми трохи втомилися, пора подумати про відпочинок.

Це легка забава —
Повороти вліво-вправо.
Нам відомо всім давно —
Там стіна, а там вікно.
Присідаємо швидко, спритно.
Тут видно вже вправність.
Щоб м’язи розвивати,
Треба багато присідати.
А тепер ходьба на місці,
C) дихати, вертіти, говорити.

(слайд 16) при взаимопроверке обмінюються листами (за правильну відповідь 1балл — ставимо навпроти завдання).

Проставте в міні-тестах позначки відповідно набраним балам і зберіть їх: ірина — на «5», андрій — на «4», міша — на «3». Якщо у вас балів менше, поки тести не здавайте.

Viii . Домашнє завдання.

Вам даються для роботи вдома листи з текстом і пропущеними дієсловами. Вставте відповідні за змістом дієслова з даних в довідковому матеріалі нижче, позначте відмінювання. Все виконується на виданому аркуші з текстом. Перегляньте лист.

Снігова біла хмара, величезна, як небо, ______________ весь обрій і останнє світло червоної погорілої вечірньої зорі швидко ______________ густою пеленою. Раптом ______________ ніч, ______________ буран з усією люттю, з усіма своїми жахами, ______________ пустельний вітер на привіллі, ______________ снігові замети, як пух лебединий, до небес. Всі ______________ білий морок, непроникний, як морок найтемнішої осінньої ночі. Все: земля, небо, повітря, небо ______________ у безодню киплячого снігового праху, який ______________ очі, ______________ дихання, налітав з усіх боків, зверху і знизу, як змій, і ______________ все, що йому не траплялося.

Слова для довідки: обтягнути, задернуть, розігратися, вирити, підкинути, налітати, одягнути, злитися, змішатися, зліпити, займати, заревіти, свистати, вити, стогнати, бити, тріпати, вертіти, перетворитися, обвиватися, зупиняти, душити, настати, наступити, затягнути.

Ix . Рефлексія.

Хлопці наш урок добігає кінця. У висновку дайте відповідь на запитання:

Давайте ж вставимо вірні закінчення вірш про слово, яке відкрило наш урок (відповіді дітей з місця за зразком: дієслово з тексту; ударне або безударное закінчення: якщо ударне — відразу вставляємо закінчення, якщо безударное — н. Ф.; на що закінчується; по пам’ятці визначаємо відмінювання; по спряжению вставляємо закінчення в дієслові з тексту).

Цікава частина мови

В російській мові живе .

Хто що робить розповість,

Креслить , пише иль співає .

Вишиває або оре ,

Або забиває гол.

Миє , чистить , смажить , варить —

Все розповість нам дієслово.

Я подивлюся здані вами картки і тести, і завтра ви дізнаєтеся, які оцінки будуть проставлені в журнал. Завтра ми повернемося до теми нашого сьогоднішнього уроку і надолужимо те, що було недопонято.

До побачення!

Список використаної літератури.

Програми загальноосвітніх закладів. Російська мова. 5 — 9 клас /. М. Т. Баранов, т. А..ладиженська, н. М. Шанський. — просвітництво, 2006.

Федеральний компонент державного стандарту загальної освіти. — м., дрохва, 2004.

Ладиженська т.а., баранов м. Т. Та ін російська мова. Підручник для 5 класу загальноосвітніх закладів. — м., просвіта, 2010.

Богданова г. А.. Уроки російської мови в 5 класі / г. А.богданова . — спб, 2004.

Бєляєва о.в., даценко о. А. Універсальні поурочні розробки з російської мови до підручників м. Т. Баранова та ін.: 5 клас. — м.: вако, 2007.

Костяєва т. А.. Перевірочні та контрольні роботи з російської мови: 5 клас / т.а. Костяєва. — м.: просвітництво, 2005.

Малюшкін а.б. Тестові завдання для перевірки знань учнів з російської мови: 5 клас. — м.: тц «сфера», 1998.

Матюшкін а. М.. Проблемні ситуації в навчанні і мисленні. — м.: 1972.

Махмутов м. І.. Проблемне навчання. — м.: 1975.

Тростенцова л.а. Дидактичні матеріали з російської мови: 5 клас: книга для вчителя / л. А. Тростенцова, м. М. Стракевич. — м.: просвітництво, 2004.

Угроватова т.ю. Підказки на кожен день: російська мова на уроці в 5 класі. — м.: владос, 1995.

Незважаючи на те, що в курсі російської мови на тему «відмінювання дієслів» відводиться кілька годин, багато учнів відчувають труднощі в засвоєнні даної теми. Вони не знають, до якого типу віднести той чи інший дієслово, відчувають незручність при зустрічі з разноспрягаемимі дієсловами. Ще смутно представляють алгоритм, що дозволяє визначити перше або друге відмінювання. Нижче ми розберемо відмінювання дієслів, надамо ряд визначальних даний поділ правил, а також розберемо кілька прикладів таких відмінювань.

Слово «відмінювання «увійшло в російську мову приблизно з 17 століття, будучи похідною від основи» відмінювати «в значенні» об’єднувати«,»з’єднувати разом».

В лінгвістиці російської мови під «відмінюванням» розуміється зміна дієслів по особам і числах (в деяких випадках ще за часами і пологами). Домінуюча нині в російській мові система дієвідмін є результатом істотного спрощення системи дієвідмін давньоруської мови. У ньому категорії виду і часу не були розділені повністю, мали кілька парадигм числа – єдине, множинне, двоїсте, час мало чотири форми минулого часу і дві майбутнього etc.

Відмінювання як форма дієслівної зміни в парадигматиці мови протиставляється відмінюванню.

види дієвідмін в російській мові

У сьогоднішньому російською мовою існують два види дієвідмін – перше (i) і друге (ii)

Для зручності краще почати виклад матеріалу з другого типу дієвідмін. У другому типі представлені дієслова-винятки, що не потрапляють під перший тип відмінювання. Тому якщо ви визначили, що дієслово не відноситься до другого типу відмінювання, то такий дієслово в абсолютній більшості випадків відноситься до першого типу. Винятки становлять лише кілька разноспрягаемих дієслів, які можна віднести одночасно до першого і другого типу.

До другого відмінювання відносяться всі дієслова, що закінчуються на «-ий », крім п’яти дієслів «голити», «грунтдеться», «носити», «стелити», «хвалити». Останні відносяться до першого типу відмінювання.

Також до другого відмінювання відносяться сім дієслів із закінченням на «-еть » — «дивитися», «вертіти», «бачити», «залежати», «ненавидіти», «образити», «терпіти». Всі інші дієслова з закінченням на «еть » відносяться до першого відмінювання.

Крім того, до другого відмінювання відносяться чотири дієслова із закінченням на «-ать » — «гнати», «дихати», «тримати», «чути». Всі інші дієслова з закінченням на «- ать » відносяться до першого відмінювання.

Для легкого запам’ятовування перерахованих винятків навіть існує віршик:

Приклади дієслів другого відмінювання

До першого відмінювання відносяться всі інші дієслова, що закінчуються на «-ать », «-оть », «-уть », «-ть ».

Відмінювання дієслів по особам. Вивчення частин мови: як визначити відмінювання дієслова в російській мові

правила і приклади визначення відмінювання

При ударному закінченні відмінювання у дієслів визначається за невизначеною формою . Така форма відповідає на питання » що робити?», «що зробити?». Поставте дієслово в невизначену форму, і ідентифікуйте перше або друге відмінювання.

При ненаголошеному особистому закінченні у дієслова необхідно:

Приклад: малюєш, потрібно підібрати до нього відповідне займенник, тут підходить — ти. Звідси видно, що малюєш стоїть в од.ч., володіє ознаками другої особи. Можна зробити висновок, що відмінювання дієслів в російській мові — це їх зміна за непостійними ознаками.

Особливості відмінювання дієслів в російській мові. Таблиця.

Флексії, що з’являються під час відмінювання, називаються особистими.

Увага! таблицю, представлену вище, важливо дуже добре запам’ятати.

Деякі тонкощі

Щоб кожна перевірочна робота з морфології не викликала нападів паніки, і при здачі єді можна було відчувати себе впевнено, потрібно добре засвоїти основні принципи і правила російської орфографії.

Наприклад: сміх чується. Пишемо і (2 спр.). Грядки полють. Дієслово першого спряж. Дає букву ю. Процес зміни дієслів впливає на орфографію, саме воно вирішує, який суфікс буде у причастя.

Види

Якщо флексія знаходиться під наголосом, то сумнівів у правильності написання бути не може. Які бувають закінчення дієслів обох дієвідмін в російській мові ви дізнаєтеся з таблиці:

Якщо наголосом виділяється інша морфема, крім флексії, то допомогу в співвіднесенні лексеми і групи надасть інфінітив, а точніше, то буквосполучення, розташоване в кінці слова.

Дієслова другого відмінювання, згідно зі встановленими мовними правилами, закінчуються на-іт, крім дієслів голити, стелити, грунтуватися. Доповнюють групу виключення з 1 спр. (дивитися, бачити, образити, залежати, дихати, ненавидіти, чути, гнати, тримати, вертіти, терпіти).

Всі дієслова, що не потрапили в другу групу, відносяться до першої, включаючи голити, стелити, грунтуватися.

Дієслова 2 відмінювання включають подібні приклади: готувати , поспішати .

Важливо! чітко засвоїти винятки для 1-го і 2-го відмінювань.

Приклад використання на практиці основного правила

 1. народ бор..тся. Н.ф. Боротися. Постфікс-ся відкидаємо – буквосполучення-оть є показником 1 спр. Таблиця дає нам букву е на місці пропуску. Народ боре тся.
 2. вона готовий..т. Н.ф. Готувати. Це дієслово другого відмінювання. Непостійні ознаки: 3 л., єдностей. Число. По таблиці визначаємо, що на місці пропуску повинна стояти буква і.вона готуй т.
 3. бре..т бороду. Ставимо в . Голити-визначаємо, яке це відмінювання. Відносимо його до 1 групи. Брее т бороду.
 4. ми вид..м. Ставимо в н. Ф. Бачити-визначаємо, яке це відмінювання. 2 група. Ми віді м.

Відмінювання дієслів по особам. Вивчення частин мови: як визначити відмінювання дієслова в російській мові

Сполучення дієслів

Закінчення для кожного типу, люди диференціювали їх на перше і друге відмінювання. Запам’ятавши легкі правила відмінювання, вивчивши слова-виключення, дорослим і дітям буде простіше не допускати помилок в закінченнях дієслів в письмовій або усній мові.

  Дієслова 1 відмінювання в російській мові закінчуються на-ять, -еть, -ыть, -оть, -ать, -уть, -ть за винятком 11-ти наступних, які для запам’ятовування складали в подобу лічилки: гнати, тримати, вертіти, образити, бачити, чути, ненавидіти, і залежати, і терпіти, та ще дихати, дивитися. Її озвучив герой фільму quot; плюмбум або небезпечна іграquot;:

  Дієслова, що закінчуються на-ат,- ят,- бач,- їм,- іт, — іт-відносяться до другого відмінювання.

  Бігти . У третій особі множини цей дієслово має закінчення 1 відмінювання (біжать). Всі інші його форми відносяться до другого відмінювання.

  Хотіти . Форми множини цього дієслова відносяться до 2 відмінювання, форми єдиного — до першого.

  Гидити . У цього дієслова всього дві форми. До першого відмінювання відноситься множина (брезжут), до другого — третя особа однини (брезжит).

  Шанувати . Третя особа однини цього дієслова — 1 відмінювання. Все решта — другого.

  Відмінювання це видозміна форми (закінчення) дієслова по особам і числам: я співаю, ти співаєш, він співає, ми співаємо, ви співаєте, вони співають.

  Знаючи відмінювання, ви будете грамотно писати ненаголошені закінчення дієслів з буквами е або і. Наприклад, бачиш або пишеш.

  Потрібно запам’ятати, що в російській мові дієслова мають два відмінювання: i і ii. Але крім цього існують різноспрягаються дієслова.

  Існує два способи визначення відмінювання дієслова:

  • відмінюємо дієслово в сьогоденні або майбутньому часі. Якщо наголос при відмінюванні падає на особисте закінчення, визначаємо відмінювання по закінченню. Особисте закінчення це закінчення дієслова при зміні його по особам.

  Дієслова при зміні по особах і числах мають особисті закінчення:

  Перше відмінювання-у (-ю), -їж, -ет, -ем, -ете, -ут (-ють). В закінченнях пишемо букви е, у, ю

  Друге відмінювання-у(-ю),-бач,- іт,- їм,- іт,- ат (-ят). В закінченнях пишемо букви і, а, я.

  Наприклад

  Лити: я ллю, ти ллєш, він ллє, ми ллємо, ви ллєте, вони ллють — i відмінювання;

  Сидіти: я сиджу, ти сидиш, він сидить, ви сидите, вони сидять — ii відмінювання.

  При відмінюванні дієслів з приставкою quot;виquot; виникають труднощі, так як приставка quot;виquot; перетягує на себе наголос. Наприклад: вистригти, вимовити. У цих випадках потрібно відкинути приставку і проспрягати дієслово без неї. Наприклад: вистригти — стригти, я стрижу, ти стрижеш, він стриже, ми стрижемо — i відмінювання.

  Або: вимовити-говорити, я кажу, ти говориш, вони говорять-ii відмінювання.

  • якщо у дієслова ненаголошене особисте закінчення, ставимо дієслово в невизначену форму (відповідаємо на питання quot;що робити?quot;) і по закінченню буде зрозуміло, яке це відмінювання.

  Друге відмінювання це дієслова з ненаголошеним особистим і закінченням на ея (-иться) в невизначеній формі (їздити, будувати, кружляти, пінитися і т.п.), крім дієслів-винятків: стелити і голити, хититися і грунтуватися (ці чотири дієслова відносяться i відмінювання).

  Друге відмінювання це 7 дієслів із закінченням-еть: образити, терпіти, бачити, залежати, ненавидіти, вертіти, дивитися.

  Друге відмінювання це 4 дієслова з закінченням на-ать: дихати, чути, тримати, гнати.

  Перше відмінювання це все дієслова з ненаголошеним особистим закінченням і закінченням на-еть,- ать,- ять,- оть,- уть,- ыть,- ти, — ть і т.д. В невизначеній формі.

  Перше відмінювання це дієслова-винятки: стелити і голити, хититися і грунтуватися.

  • разноспрягаемие дієслова це дієслова, які в однині мають особисте закінчення i відмінювання, а у множині ii відмінювання. Наприклад, гидувати, бігти, хотіти: я хочу, ти хочеш, він хоче, ми хочемо, ви хочете, вони хочуть.
 • Відмінювання визначає зміну дієслова по числах і особам . Відмінювання дієслів-одна з найважчих тем у вивченні російської мови. Але розібратися в цій темі абсолютно необхідно, інакше писати правильно буде неможливо.

  Першим кроком визначення відмінювання дієслова, є розуміння, ударне чи у нього закінчення. У тому випадку, якщо наголос на закінченні дієслова, відмінювання визначають по голосній в е сильної позиції. Дієслова в першому відмінюванні мають закінчення-їм, ет, — ете, — ут (- ют),- у (- ю) або їж, наприклад, в словах quot;ведшьquot;, quot;зовешьquot;. Дієслова другого відмінювання мають закінчення-їм, — бач, -іт, -іт, -ат, — ят, наприклад, в словах quot;спятquot;, quot;горішьquot;.

  Якщо у дієслова немає наголосу в особистому закінченні, то визначають його відмінювання по інфінітиву, тобто по початковій, безособовій формі. Якщо інфінітив закінчується на мові, значить, перед вами дієслово другого відмінювання. Наступні дієслова є винятками: стелити, голити, грунтуватися і хититися.

  До 2му відмінювання відносяться також такі дієслова з закінченнями на еть і-ать: гнати, дивитися, бачити, терпіти, залежати, образити, ненавидіти, вертіти, чути, тримати, дихати. Цей список потрібно просто запам’ятати, щоб при написанні не робити помилки. Решта ж дієслова, що не мають наголоси в особистому закінченні є дієсловами першого відмінювання.

  Крім дієслів першого і другого відмінювання є ещ разноспрягаемие дієслова. Одні їх форми утворюються відповідно до першого відмінювання, інші ж-відповідно другого. Серед разноспрягаемих є такі дієслова, як шанувати, хотіти, гребувати, бігти. Наприклад, дієслово quot; хотетьquot; однини утворюють за правилами першого відмінювання, а у множині за зразком другого відмінювання.

  Відмінювання дієслова — це одна з його граматичних категорій, за допомогою якої визначається його зміна по числах і особам. Залежно від відмінювання діють ті чи інші правила написання в російській мові, тому правильність визначення відмінювання дуже важлива.

  Ось проста інструкція по визначення відмінювання дієслів в російській мові:

  Відмінювання дієслова визначають в школі. У житті це знання не дуже знадобитися, якщо ви не філолог або педагог російської мови. Правило: відмінювання дієслів визначається за невизначеною формою.

  Відмінювання дієслів по особам. Вивчення частин мови: як визначити відмінювання дієслова в російській мові

  Існує чіткий алгоритм, завдяки якому можна вірно визначити відмінювання дієслова. Також важливо запам’ятати ряд винятків, завчити всі дієслова, що схиляються по-різному.якщо закінчення дієслова знаходиться під наголосом, потрібно поставити дієслово в форму множини третьої особи. Голосні в закінченні слова сигналізують про приналежність дієслова до 1 або 2 відмінювання.дієслова 1 відмінювання мають закінчення ут (- ють), 2 відмінювання-ат (- ят).наприклад, до 1 відмінювання відносяться дієслова читають, співають, цвітуть, а до 2 висять, горять, лежать.дуже важливо запам’ятати: визначити відмінювання по закінченню дієслова множини третьої особи можна тільки в тому випадку, якщо на закінчення падає наголос.якщо на закінчення дієслова наголос не падає, слово потрібно перевести в неопределнную форму. Наприклад: дихають дихати. Початкова форма відповідає на питання що робити, не має основних категорій. Вона зберігає тільки ознака виду, а також по ній визначають поворотний чи дієслово, перехідний він або неперехідний. Початкову (неопределнную) форму прийнято називати інфінітивом.дієслова, що мають ненаголошене закінчення в початковій формі, відносяться до 2 відмінювання.решта дієслова відносяться до 1 відмінювання. Також потрібно запам’ятати ряд дієслів, які є винятками з правил.до дієслів 1 відмінювання відносяться наступні слова-винятки: бити, голити, вити, гнити, жити, грунтуватися, зибить, лити, пити, спочити, стелити, шити, -шибити (забити, помилитися), а також всі дієслова, які від них утворені.ещ в школі все познайомилися з лгкой лічилкою, що дозволяє швидко запам’ятати 11 дієслів, які є найбільш распространннимі словами-винятками з правила. Вони не закінчуються на кінці, але теж відносяться до 2 відмінювання. В даному випадку вони перераховані за алфавітом: вертіти, бачити, гнати, тримати, дихати, залежати, ненавидіти, образити, чути, дивитися, терпіти. Ці слова необхідно запам’ятати

  Це правило в школі постійно вилітало у мене з голови. А визначити насправді відмінювання дієслова не так складно. Наводимо дієслово в початкову форму, тобто інфінітив і визначаємо. (інфінітив відповідає на питання що робити?quot;. Якщо закінчення слова на мові і воно ненаголошене, то слово відноситься до другого відмінювання. До другого відмінювання відносять 11 дієслів — винятків. Їх треба запам’ятати.

  У нас віршик був трохи інший і запам’ятати їх так не важко:

  Чути, бачити і образити, гнати тримати і ненавидіти. І дихати, дивитися, вертіти. І залежати і терпіти.

  🙂 решта всі 1 відмінювання.

  Щоб правильно написати особисті закінчення дієслів, потрібно правильно визначити відмінювання дієслова, для багатьох школярів ця тема важка, заплутана, але приходітс все одно вчити, запам’ятовувати правила і винятки. Є два відмінювання дієслова-перше і друге.

  Відмінювання дієслів по особам. Вивчення частин мови: як визначити відмінювання дієслова в російській мові

  У сучасній російській мові існує два відмінювання дієслів: i і ii .

  Нагадаю, що під терміном quot; дієслово quot; в даному контексті розуміється частина мови, що відповідає на питання quot; що робити? quot;, quot; що зробити?quot; (і похідним, типу, quot;що будемо робити?quot; і т.д.). Дієслова позначають дію, стан, відношення. Дієслово може мати такі ознаки:

  • застава (дійсний або актив, або пасив. Ознаки, як quot;перехідність/непереходностьquot; (я пишу відповідь — перехідний, я йду — неперехідний), quot;поворотність/невозвратностьquot; (він довго вибачався — поворотний, ми читали — неповоротний).

   Під quot; відмінюванням дієслів quot; — розуміють зміну дієслів по особам (я, ти, він і т.д.) і числах (єдине і множинне). У лінгвістів також є поняття quot; відмінювання глаголовquot; в широкому сенсі слова, під яким вони розуміють зміну дієслова за нахилами, часам, особам і числам.

   Щоб визначити відмінювання дієслова, потрібно :

   • перевести його в початкову форму (по іншому називається quot;невизначена формаquot;, quot;інфінітівquot;). Початкова форма дієслова зберігає тільки ознаки виду, перехідності/неперехідності, зворотності/неповоротності. Наприклад, від дієслова quot;послушайтеquot; початкова форма — quot;послушатьquot;, quot;вдохнмquot; — quot;вдыхатьquot;, quot;шлquot; — йти, quot;завертятсяquot; — завертіти і т. Д.
   • подивитися, падає наголос на закінчення дієслова ?
   • всі дієслова з ненаголошеним закінченням на quot;- ітьquot; відносяться до 2-го відмінювання .
   • також до 2-го відмінювання відносяться — 11 дієслів-винятків, які потрібно запам’ятати.

   Свого часу мене в школі змушували вивчити напам’ять quot; счіталочкуquot;:

   Гнати, тримати, дихати , залежати,

   Бачити , чути і образити,

   А ещ терпіти, вертіти,

   Ненавидіти і дивитися .

   Слід зауважити, що всі похідні від цих дієслова також будуть ставитися до 2-го відмінювання.

   • всі інші дієслова відносяться до 1-го відмінювання (за невеликим винятком).

   Особливо слід сказати про деякі дієсловах на quot;- ітьquot;, в яких наголос доводиться на кінець слова: голити, стелити, спочити, бити, вити, лити, пити, шити, гнити, жити, а також дієслова на-шибити (забити, помилитися). Вони відносяться до 1-го відмінювання.

   До 1-го відмінювання прийнято відносити такі рідкісні дієслова, як грунтуватися, хититися.

   Знання, до якого відмінювання ставитися дієслово, дозволяє правильно писати закінчення при відмінюванні дієслова (*у першій особі однини дієслова як i, так і ii відмінювання мають закінчення — у (-ю)*):

   Відмінювання дієслів по особам. Вивчення частин мови: як визначити відмінювання дієслова в російській мові

   P. S. * у російській мові є кілька разноспрягаемих дієслів (з ударними закінченнями), які мають частину форм 1-відмінювання, частина 2-го, наприклад: бігти, хотіти*.

   У російській мові є два відмінювання, які розрізняються по закінченнях. Дієслова, які мають закінчення-їж,- їм,- ет,- ете,- ут,- ють, відносяться до першого відмінювання, а дієслова, які мають закінчення-бач,- їм,- іт,- ите,- ат,- ят, — до другого відмінювання.

   Є ще винятки, для запам’ятовування яких ще зі шкільних часів пам’ятаю римування:

   Чути, бачити і образити,

   Гнати дихати і ненавидіти,

   Дивитися, тримати, вертіти

   І залежати і терпіти.

   Це дієслова другого відмінювання

   Дуже цікаве питання ви задали, тому що багато існує спірних і заплутаних питань щодо визначення відмінювання дієслів в рус. Мова.

   Як показує практика, багато важко визначати відмінювання дієслова.

   Основи вивчення дієслівних категорій закладаються зазвичай в начал-их класах. І саме тут, при формуванні вміння визначати відмінювання дієслова, вчителя підстерігає i помилка.

   Ви, ймовірно, помітили, що в підручниках з рос. Яз. Для поч. Школи при вивченні теми відмінювання дієслова спочатку пропонуються упраж-ія, в які включені дієслово. З ударними особистими закінченнями в одній з особистих форм.

   Цікаво зауважити, що на i погляд, визначити відмінювання у такої форми дієслова досить просто:

   Виділив ударне личн. Закінчення і назвав відмінювання.

   На жаль, в підручниках не відзначається 1 важлива особливість разноспрягаемих дієслів (бігти, хотіти) і дієслів з архаїчним відмінюванням (дати, є), а саме:

   У частині своїх особистих форм вони також мають ударні закінчення (біжать, хочуть, дадуть, їдять).

   Вас здивує, коли ви дізнаєтеся, що ещ 1 проблема полягає в тому, що вже в 4-му класі при морфологічному розборі дієслова зустрічаються не тільки личн. Форми, а й форми в прошед. Брехати. Або в наказовому способі. В цьому випадку прийнято ставити дієслово. У 3-е особа мн. Ч., але при цьому слід враховувати, що у безособових дієслів з личн. Форм є тільки форма 3-ї особи од.ч. (світає, вечоріє, спиться).

   1) відмінювання в якості мовного завдання при морфолог-кому розборі дієслова як частини мови;

   2) відмінювання як орфографічна необхідність.

   Лгкость визначення відмінювання по ударних особистих закінчень, на жаль, призводить до того, що вчитель зосереджується на відпрацюванні відмінювання тільки у дієслів з ненаголошених. Особистими оконч-ями(робота на орфографічну необхідність), тим самим вільно чи мимоволі формуючи у дітей навик ставити будь-який гл.в начал. Форму, не перевіряючи, чи є у цього дієслова форми з ударн. Личн. Оконч-ями.

   Таке спрощення, як правило, триває і в середній ланці. Уявіть собі, яке почуття ви б відчули, якби вчителька по рос. Яз. Поставила б вашому ребнка quot;2quot; тільки за те, що той почав визначати відмінювання з пошуку у дієслова ударн. Особистого закінчення?

   Отже, що відповідають більшість випускників шкіл на питання:

   Багато хто відповість:

   Така відповідь свідчить, що в їх свідомості не сформований i етап, що вимагає виявлення ударн. Особистого закінчення .

   Крім цього, існує ещ 1 складність визначення відмінювання у префіксальних утворень від дієслів винятків. Звичайно, в шкільних навчальних посібниках є інформація про те, що приставка не впливає на відмінюж. Дієслова, однак систематичного підходу до формування навички визначення відмінювання у такого роду дієслів немає через відсутність універсального алгоритму і спеціально підібраних вправ.

   Традиційно визначення відмінювання дієслова включає в себе 2 етапи:

   1) личн. Закінчення дієслів. 1 — го і 2-го відмінювання чтко визначаються тільки під наголосом. Для цього потрібно встановити, явл-ся чи личн. Закінчення дієслів. Ударним чи ні.

   2) якщо наголос на личн. Закінчення не падає, тоді відмінювання визначаємо по інфінітиву, попередньо відокремивши дієслова-виключення.

   Вам хотілося б дізнатися, що пропонують деякі дослідники цієї теми? вони вважають, що при визначенні відміняж-я необхідно звертати увагу не тільки на:

   • дієслова-винятки;
   • разноспрягаемие дієслова;
   • дієслова з архаїчним відмінюванням.

   Але необхідно ещ звертати увагу і на їх префіксальні і постфіксальні варіанти.

   При визначенні відмінювання також потрібно бути уважним до дієслів з ударним префіксом ви-, тому що, найчастіше, в формах таких дієслів. Наголос зберігається на приставці, в той час як в бесприставочном аналогу воно може переміститися на закінчення:

   Висидіти висидять; пор.сидять

   Вибігти вибіжать; пор. Біжать

   Видати видадуть; пор. Дадуть

   Таким чином, алгоритм визначення відміняж. Глаг. Повинен виглядати так:

   Визначити, в якій формі дієслово.

   • якщо дієслово. Має удар. Личн. Закінчення (крім 1-ї особи), відокремити (якщо це можливо) приставку і постфікс і переконатися, що бесприставочная форма не входить в групу разноспрягаемих дієслів. З ударними личн. Закінченнями (біжать, хочуть) і дієслів з архаїчним відмінюванням (їдять, дадуть).

   Опред-ть відмінювання.

   • дієслово в прошед. Брехати., повелител. Або умовному способі, а також в начал. Форму поставити в 3-е л. Мн. Ч., тому що, наприклад, інфінітив кричати, сидіти (пор. Кричать, сидять) багато відразу ж, не замислюючись, помилково відносять до 1-го відміняж..

   Якщо дієслово. Має ударн. Личн. Закінчення, див. П. 1.

   • у гл. З безудар. Особистим закінченням відкинути приставку ви-, якщо така є, і перевірити закінчення. Якщо закінчення ударне, див. П. 1.

   Решта дієслів. З ненаголошеним личн. Закінченням поставити в начал. Форма.

   • відокремити (якщо можливо) приставку і постфікс (- ся) і опред-ть, явл-ся цей дієслово. Виключ. Чи ні.
   • опред-ть відмінювання гл., який винятком не є, в залежності від того, на який голосний закінчується основа інфінітива.

   Хотілося б звернути увагу на те, що на послід. Етапі визначення спряж. Глаг. Застосовується також і такий прим:

   • знайти, на що закінчується дієслово.

   Але цей прим менш вдалий, тому що може привести до змішання 2-х понять:

   • афікс інфінітива (- ть);
   • те, на що закінчується інфінітив (-ать,- еть,- ий і ін.). Результатом цього є невміння правильно виділяти афікс інфінітива.

   Приклади:

   З сирого, пахне тане снігом осичника сільські дітлахи веслом зграйкою дружно перебігли на зігріту весняним сонцем галявину.

   Визначаємо відміняж. Гл..

   1. перебігли гл. У формі прошед. Часу, мн. Ч..
   2. перебіжать 3-е л. Мн. Ч. Особисте закінчення ударне. Форма без приставки: біжать.

   Біжать форма разноспрягаемого дієслова бігти .

   Висновок: перебігли форма разноспрягаемого дієслова.

   Брат затримався на роботі.

   Визнач. Спряж. Гл..

   1. затримався гл. У формі прошед. Вр. Од. Ч., мужс. Роду.
   2. затримаються 3-е л. Мн.ч. Лічн. Закінчення безударное.
   3. ставимо гл.в начал. Форму затриматися .
   4. відокремлюємо приставку і постфікси.

   Дієслово тримати дієслово-виняток 2-го спр..

   Висновок: затримався форма гл.2-го спр. (виняток).

   Вивчіть цей уривок напам’ять. Пропонується:

   1) для того, щоб зробити це правильно, необхідно дотримуватися певних правил і правил. Або простого майбутнього. Часу, але і з іншими формами дієслів., осложннимі приставками і постфіксами;

   2) відпрацьовувати навик виділення основи інфінітива, щоб у дієслів. З безударн. Личн. Закінченнями визначати відмінювання за допомогою кінцевого голосного основи.

   Тема в російській мові зі відмінювання дієслів є однією з найбільш скрутних і заплутаних, навіть для завзятих відмінників. Вірному визначенню відмінювання дієслова сприяє зрозумілий алгоритм його виявлення, изображнний на схемі:

   Відмінювання дієслів по особам. Вивчення частин мови: як визначити відмінювання дієслова в російській мові

   Для засвоєння складної теми в російській мові досить вивчити слова, складові виключення і просте для візуального і розумового сприйняття правило. Вірно визначення відмінювання дієслова дозволяє в подальшому писати все закінчення дієслів правильно, без помилок.

   Найбільш простим способом виявлення відмінювання дієслів є розмежування слів по закінченнях:

   • i відмінювання: закінчення-ую/- ють
   • ii відмінювання: закінчення-ат / ят

   Більш докладним визначенням відмінювання в російській мові є запам’ятовування наступних правил, підказують, який тип відмінювання використовується, i-й або ii-й:

   1. наголос в словах i відмінювання падає на закінчення, найчастіше на-ут/ — ють (нервують, гинуть, біжать, скажуть),

   А наголос в словах ii відмінювання падає на-ат / ят (ваблять, дарують, лежать)

   1. якщо наголос не падає на закінчення: знайти форму інфінітива (в безособовій формі -†, ii відмінювання дієслова: возити, зшити). Винятки становлять: голити, тселіть, грунтуватися, зибіться (i відмінювання)
   2. на закінчення не падає наголос, у формі інфінітива дієслово закінчується на-еть/-ать (i відмінювання дієслова).

   Дієслова-винятки: дивитися, залежати, ненавидіти, вертіти, образити, дихати, гнати (ii відмінювання)

   Рідна російська мова вражає складністю правил. Ось відмінювання дієслова відноситься до таких.

   Дієслова мають всього два відмінювання-перше і друге. Як правило, дієслово пов’язаний з якимось займенником і особою-я, ти, він, вона, вони, ми, ви. І як ми бачимо, дієслово, точніше, його закінчення, буде змінюватися, якщо його вживати з різними займенниками: я пішов, вона пішла, ви пішли.

   Таким чином, можна зробити висновок, що відмінювання дієслова — це зміна його по особах і числах. А далі дивимося на закінчення дієслова. При цьому дієслово повинен бути в невизначеній формі, тобто в такій, при якій незрозуміло, якій особі він належить:

   Бачу — бачити, чуєш — чути, співаєте — співати.

   Другі слова в даних прикладах-невизначена форма дієслова. Тепер дивимося на наголос в закінченнях. Якщо закінчення-ея (любити, дражнити) під наголосом, то це дієслово відноситься до першого відмінювання, а якщо без наголосу — то це дієслово другого відмінювання. І взагалі до другого відмінювання відносяться дієслова з ненаголошеним особистим особистим закінченням (клеїти, їздити і т.д.) і ще одинадцять дієслів — винятків з правил (вони наведені у відповідях авторів на питання).

   До першого відмінювання відносяться дієслова з закінченнями: -у, -ю, -їж, -еть, -ем, -є, -ут, -ют.

   До другого відмінювання відносяться дієслова з закінченнями: -у,-ю,-бач, -іт, -їм, -іт, -ат, -ят.

   Плутанину можуть внести разноспрягаемие дієслова, у яких можуть бути закінчення і першого, і другого відмінювання при зміні форми дієслова: сидіти — перше відмінювання, сидите — друге відмінювання.

   Якщо закінчення у дієслова ненаголошене, то треба поставити в невизначену форму (що робити? що зробити?).якщо закінчується на-ея(крім голити,стелити,грунтуватися), то 2 відмінювання,якщо не на-ея(крім терпіти,вертіти,образити,залежати,ненавидіти дивитися,бачити,чути,дихати,тримати,гнати), то 1 відмінювання.якщо ж закінчення ударне, то по закінченню: якщо в закінченні буква е в од.числі,то 1 спр.,а якщо-і, то 2.(наприклад,летить-2 спр., співає-1спр)

   Відмінювання — це граматична категорія дієслова,за допомогою якої, визначаючи його зміна по особам і числах,може підказати людині, яку букву писати в словах із закінченням яких він сумнівається. У російській мові є 2 два відмінювання дієслова: перше і друге. Це нам відомо зі школи. Залежно від того, до якого з них дієслово відноситься, і відбувається вибір букви, яку необхідно писати в його закінченні. Трохи простіше з дієсловами минулого часу, вони не мають відмінювання. А як розібратися зі відмінюванням дієслів в російській мові,в цьому може допомогти така не дуже складна схема і віршик,який в п’ятому класі дають дітям на уроках російської мови

   Визначити відмінювання дієслова легко. Для цього потрібно поставити дієслово в невизначену форму і подивитися, на що вони закінчуються. Отже, до 2 відмінювання відносяться всі дієслова на-ий, виключення — голити, стелити (вони відносяться відповідно до 1 відмінювання). Всі інші дієслова, які закінчуються на-еть,- уть,- ать,- ыть,- ять і так далі відносяться до 1 відмінювання. Але є 11 дієслів — винятків (терпіти, вертіти, образити, ненавидіти, залежати, дивитися, бачити, тримати, гнати, чути, дихати, які відносяться відповідно до 1 відмінювання).

   А ще необхідно пам’ятати, що в російській мові є разноспрягаемие дієслова. Такі дієслова можуть мати закінчення як першого, так і другого відмінювання.

   1) для початку необхідно визначити, чи є ударним закінчення дієслова.

   Якщо в закінченні дієслова знаходиться ударна голосна:

   • у дієслів 1-го відмінювання будуть наступні закінчення:- ет,- ем,- ете,-ут (- ють),- у (- ю), їж.
   • у дієслів 2-го відмінювання будуть наступні закінчення:- бач,- їм,- іт,- іт,- ат, — ят.

   2) якщо ж в закінченні дієслова голосна не являтся ударної, то відмінювання слід визначати по інфінітиву. Якщо дієслово в формі інфінітива закінчується на quot; ітьquot;, то це дієслово 2-го відмінювання. Винятки: стелити, голити, хититися і грунтуватися.

   Так само варто запам’ятати 11 дієслів 2-го відмінювання з закінченнями quot;етьquot; і quot;атьquot;: залежати, бачити, ненавидіти, терпіти, чути, вертіти, образити, дихати, гнати, тримати, дивитися.

   Всі інші дієслова, у яких в закінчення голосна є ненаголошеної — 1-го відмінювання.