Гост на підлоги у виробничих будівлях. Будівельні норми і правила снип, санвузли

368

Звід правил

Підлоги

Актуалізована редакція снип 2.03.13-88

The floor

Сп 29.13330.2011

Передмова

Цілі і принципи стандартизації в російській федерації встановлені федеральним законом від 27 грудня 2002 р n 184-фз «про технічне регулювання», а правила розробки — постановою уряду російської федерації від 19 листопада 2008 р n 858 «про порядок розробки і затвердження склепінь правил».

Відомості про зведення правил

1. Виконавці-центральний науково-дослідний і проектно-експериментальний інститут промислових будівель і споруд (ват «цндіпромзданій») і тов «пск конкріт інжиніринг».
2. Внесений технічним комітетом зі стандартизації тк 465″будівництво».
3. Підготовлений до затвердження департаментом архітектури, будівництва та містобудівної політики.
4. Затверджений наказом міністерства регіонального розвитку російської федерації (мінрегіон росії) від 27 грудня n 785 і введений в дію з 20 травня 2011 р.
5. Зареєстрований федеральним агентством з технічного регулювання і метрології (росстандарт). Перегляд сп 29.13330.2010.

Інформація про зміни до цього зводу правил публікується в щорічно видаваному інформаційному покажчику «національні стандарти», а текст змін і поправок — в щомісячно видаються інформаційних покажчиках»національні стандарти». У разі перегляду (заміни) або скасування цього зводу правил відповідне повідомлення буде опубліковано в щомісяця видаваному інформаційному покажчику «національні стандарти». Відповідна інформація, повідомлення і тексти розміщуються також в інформаційній системі загального користування — на офіційному сайті розробника (мінрегіон росії) в мережі інтернет.

Введення

У цьому документі наведені вимоги, відповідні цілям статей 7, 8, 10, 12, 22 і 30 федерального закону від 30 грудня 2009 р n 384-фз «технічний регламент про безпеку будівель і споруд».
Робота виконана ват «цндіпромзданій» (проф., д — р техн. Наук в.в. Грачов, проф., канд. Техн. Наук с. М. Глікін, канд. Техн. Наук а.п. Чекулаєв) і тов «пскріт інжиніринг» (а. М. Горб).

1. Область застосування

1.1. Цей звід правил поширюється на проектування підлог виробничих, складських, житлових, громадських, адміністративних, спортивних і побутових будівель.
1.2. Проектування підлог слід здійснювати відповідно до вимог федерального закону від 30 грудня 2009 року n 384-фз «технічний регламент про безпеку будівель і споруд» і з урахуванням вимог, встановлених для:
Підлог в приміщеннях житлових і громадських будівель-сп 54.13330, сп 55.13330 і снип 31-06;
Підлог у виробничих приміщеннях з пожежо — і вибухонебезпечними технологічними процесами — відповідно до вимог федерального закону від 22 липня 2008 n 123-фз «технічний регламент про вимоги пожежної безпеки» і положень ;
Підлог з нормованим показником теплоусвоения поверхні підлоги-сп 50.13330 і положень ;
Підлог, виконуваних по перекриттях, при пред’явленні до останніх вимог щодо захисту від шуму-сп 51.13330 і положень ;
Підлог в тваринницьких, птахівницьких і звірівницьких будівлях і приміщеннях-снип 2.10.03;
Підлог, що піддаються впливам кислот, лугів, масел та інших агресивних рідин, — снип 2.03.11;
Підлог в спортивних спорудах-снип 31-05 і рекомендацій , , ;
Підлог в охолоджуваних приміщеннях-снип 2.11.02;
Підлог в складських будівлях-сп 56.13330.
1.3. При проектуванні підлог необхідно дотримуватися додаткові вимоги, встановлені нормами проектування для конкретних будівель і споруд, протипожежними та санітарними нормами, а також нормами технологічного проектування.
1.4. Будівельно-монтажні роботи з виготовлення підлог і приймання їх в експлуатацію повинні здійснюватися з урахуванням вимог, викладених в снип 3.04.01.
1.5. Дані норми не поширюються на проектування знімних підлог (фальшполов) і підлог, розташованих на конструкціях на вічному грунтах.

Нормативні документи, на які в тексті цих норм є посилання, наведені в додатку а.
Примітка. При користуванні цим зводом правил доцільно перевірити дію посилальних стандартів і класифікаторів в інформаційній системі загального користування — на офіційному сайті національного органу російської федерації по стандартизації в мережі інтернет або по щорічно видаваному інформаційному покажчику «національні стандарти», який опублікований станом на 1 січня поточного року, і за відповідними щомісяця видаваним інформаційним покажчиками, опублікованими в поточному році. Якщо посилальний документ замінений (змінений), то при користуванні цим зводом правил слід керуватися заміненим (зміненим) документом. Якщо посилальний матеріал скасований без заміни, то положення, в якому дана посилання на нього, застосовується в частині, що не зачіпає це посилання.

3. Терміни та визначення

У цьому зводі правил прийняті терміни та визначення, наведені в додатку б.

4. Загальні вимоги

4.1. Вибір конструктивного рішення підлоги слід здійснювати виходячи з вимог умов експлуатації з урахуванням техніко-економічної доцільності прийнятого рішення в конкретних умовах будівництва, при якому забезпечуються:
Експлуатаційна надійність і довговічність підлоги;
Економія будівельних матеріалів;
Найбільш повне використання міцності і деформаційних характеристик
Грунтів і фізико-механічних властивостей матеріалів, що застосовуються для влаштування підлог;
Мінімум трудовитрат на пристрій і експлуатацію;
Максимальна механізація процесів пристрою;
Екологічна безпека;
Безпека пересування людей;
Оптимальні гігієнічні умови для людей;
Пожежовибухобезпека.
4.2. Проектування підлог повинно здійснюватися з урахуванням експлуатаційних впливів на них, спеціальних вимог (безіскровість, антистатичність, безпильність, рівність, зносостійкість, теплоусвоєння, звукоізолююча здатність, слизькість) і кліматичних умов місця будівництва.
4.3. Інтенсивність механічних впливів на підлоги слід приймати по таблиці 1.

Таблиця 1

┌─────────────────────────┬───────────────────────────────────────────────┐
│механічні дії │ інтенсивність механічних впливів │
│ ├─────────────┬──────────┬───────────┬──────────┤
│ │ вельми знач значитель-│ помірна │ слабка │
│ │значна │ва │ │ │
├─────────────────────────┼─────────────┼──────────┼───────────┼──────────┤
│рух пішоходів на 1 м│ — │ — │500 і більше│менше 500 │
│ширини проходу, число │ │ │ │ │
│людей на добу │ │ │ │ │
│рух транспорту на │ 10 │ менше 10 │ — │ — │
│гусеничному ходу на одну │ │ │ │ │
│смугу руху, од./сут │ │ │ │ │
│рух транспорту на │ понад 200 │100 — 200 │ менше 100 │ рух │
│гумовому ходу на одну │ │ │ │ ручних │
│смугу руху, од. / добу │ │ │ │ візків │
│рух візків на │ понад 50 │ 30 — 50 │ менше 30 │ — │
│металевих шинах, │ │ │ │ │
│перекочування круглих │ │ │ │ │
│металевих предметів │ │ │ │ │
│на одну смугу руху, │ │ │ │ │
│од./сут │ │ │ │ │
│рух транспорту на │ понад 100 │ 50 — 100 │ менше 50 │ — │
│металевих колесах з │ │ │ │ │
│ободами з полімерних │ │ │ │ │
│матеріалів, од./сут │ │ │ │ │
│удари при падінні з висо-│ 10 — 20 │ 5 — 10 │ 2 — 5 │ менше 2 │
│ти 1 м твердих предметів │ │ │ │ │
│масою, кг, не більше │ │ │ │ │
│волочіння твердих │відповідає│ — │ — │ — │
│предметів з гострими │ │ │ │ │
│кутами і ребрами │ │ │ │ │
│робота гострим │відповідає│ — │ — │ — │
│інструментом на підлозі │ │ │ │ │
│(лопатами та ін.) │ │ │ │ │
└─────────────────────────┴─────────────┴──────────┴───────────┴──────────┘

4.4. Інтенсивність впливу рідин на підлогу слід вважати:
Малої-незначний вплив рідин на підлогу, при якому поверхня покриття підлоги суха або злегка волога; покриття підлоги рідинами не просочується; прибирання приміщень з розливанням води не виробляють;
Середньої-періодичне зволоження підлоги, при якому поверхня покриття підлоги волога або мокра; покриття підлоги просочується рідинами; рідини по поверхні підлоги стікають періодично;
Великий-постійне або часто повторюється стікання рідин по поверхні підлоги.
Зона впливу рідин внаслідок їх перенесення на підошвах взуття і шинах транспорту поширюється на всі боки (включаючи суміжні приміщення) від місця змочування підлоги: водою і водними розчинами-на 20 м, мінеральними маслами і емульсіями — на 100 м. Миття підлоги (без розливу води і при застосуванні миючих засобів і засобів догляду, відповідних рекомендаціям фірм-виробників матеріалів дляВиготовлення покриттів підлог) і випадкові рідкісні попадання на нього бризок, крапель і т.д. Не вважається впливом рідин на підлогу.
4.5. У приміщеннях з середньою і великою інтенсивністю впливу на підлогу рідин слід передбачати ухили підлог. Величину ухилів підлог слід приймати:
0,5 — 1% — при безшовних покриттях і покриттях з плит (крім бетонних покриттів всіх видів);
1 — 2% — при покриттях з цегли і бетонів всіх видів.
Ухили лотків і каналів в залежності від застосовуваних матеріалів повинні бути відповідно не менше зазначених. Напрямок ухилів має забезпечувати відведення стічних вод в лотки, канали і трапи без перетину проїздів і проходів.
4.6. У тваринницьких будівлях ухил підлог у бік гнойосборного каналу повинен прийматися рівним:
0% — в приміщеннях з гратчастими підлогами і в каналах з механічним прибиранням гною;
Не менше 0,5% — в приміщеннях для утримання птиці в клітках і в лотках уздовж проходів у всіх приміщеннях;
Не менше 1,5% — в технологічних частинах приміщень (стійлах, денниках, верстатах та ін.);
Не більше 6% — в приміщеннях для вигулу тварин і птиці і в перехідних галереях між будівлями.
4.7. Ухил підлог на перекриттях слід створювати стяжкою або бетонним покриттям змінної товщини, а підлог на грунті — відповідним плануванням грунтового підстави.
4.8. Рівень підлоги в туалетних і ванних кімнатах повинен бути на 15 — 20 мм нижче рівня підлоги в суміжних приміщеннях або підлоги в цих приміщення повинні бути відокремлені порогом.
4.9. У місцях примикання підлог до стін, перегородок, колон, фундаментів під обладнання, трубопроводів та інших конструкцій, які виступають над підлогою, слід встановлювати плінтуси. При попаданні рідин на стіни слід передбачати їх облицювання на всю висоту замочування. При відсутності деформаційних швів уздовж стін, вимог з естетики і особливих вимог при технологічних процесах, що протікають в приміщеннях з малою інтенсивністю впливу рідин, в місцях примикання підлог до стін пристрій плінтусів може бути виключено.
4.10. У конструкції підлог приміщень для зберігання і переробки продуктів, а також приміщень для утримання тварин не повинно бути пустот.
4.11. Підлоги в будівлях повинні володіти необхідною несучою здатністю і не бути «хиткими». Прогини при зосередженому навантаженні, що дорівнює 2 кн в житлових будівлях, 5 кн в громадських і адміністративних будівлях і відповідної навантажень в технічних завданнях на проектування виробничих і складських будівель, не повинні перевищувати 2 мм.
4.12. Підлоги в площинних спортивних спорудах, що піддаються впливу рідин з середньою і великою інтенсивністю (дощові і талі води на відкритих стадіонах і майданчиках), повинні бути обладнані системою відведення поверхневих вод і дренажів. Для відведення води з території площинних споруд їй повинні бути надані необхідні ухили, а також передбачені пристрої для збору і відведення поверхневої води у вигляді відкритої системи лотків, закритої системи труб і колодязів або комбінації відкритих лотків і закритих водовідвідних систем.
4.13. Ухил покриття підлоги в площинному відкритому споруді повинен становити 0,5 — 1%.
4.14. Напрямок ухилів має бути:
— від поперечної осі (а) тенісного корту, майданчика для волейболу та бадмінтону;
— від поздовжньої осі (б) або вальмовим (в) — в майданчиках для баскетболу, футболу, ручного м’яча та ін.

4.15. З метою попередження травматизму лотки і канали в підлогах відкритих спортивних споруд повинні бути обладнані гратчастими кришками.
4.16. Підлоги в залах для ігрових видів спорту (футбол, волейбол, баскетбол, теніс і т. Д.) повинні відповідати наступним вимогам:
Ударопоглинання-не менше 53%;
Стандартна деформація (параметр, що характеризує величину прогину покриття підлоги при ударних навантаженнях в точку з силою, що дорівнює 1500 н) — не менше 2,3 мм;
Фактор w 500 (параметр, що характеризує деформацію на відстані 500 мм від точки впливу навантаження) — не більше 15% стандартної деформації;
Відскік м’яча — не менше 90%;
Тиск при прокаті — не менше 1500 н.
4.17. Вимоги по безпильності, рівності, антистатичності і (або) безіскровості підлог встановлюються замовником на стадії технічного завдання на проектування з урахуванням особливостей технологічного процесу.
4.18. Обігріваються підлоги з покриттям з керамічної плитки слід передбачати в зонах ходіння людей босими ногами — обхідні доріжки по периметру ванн басейнів (крім відкритих басейнів), в роздягальнях, душових. Середня температура поверхні підлоги повинна підтримуватися в межах 21-23 °c.
4.19. Підлоги в охолоджуваних приміщеннях з негативними температурами повинні проектуватися з урахуванням необхідності запобігання промерзання грунтів, що є підставою під підлоги. З цією метою слід застосовувати системи штучного обігріву, пристрій провітрюваного підпілля та інші системи захисту відповідно до вимог снип 2.11.02.

5. Покриття підлог

5.1. Тип покриття підлоги виробничих приміщень слід призначати залежно від виду та інтенсивності механічних, рідинних і теплових впливів з урахуванням спеціальних вимог до підлог згідно з обов’язковим додатком в.
Тип прошарку в підлогах вказано в додатку г.
Тип покриття підлоги в житлових, громадських, адміністративних і побутових будівлях слід призначати в залежності від виду приміщення відповідно до рекомендованим додатком д.
5.2. Товщину і міцність матеріалів суцільних покриттів і плит покриття підлоги слід призначати по таблиці 2.

Таблиця 2

┌────────────────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ матеріал │ інтенсивність механічних впливів на підлогу │
│ покриття підлоги ├──────────────────┬─────────────────┬─────────────────┬──────────────────┤
│ │ вельми │ значна │ помірна │ слабка │
│ │ значна │ │ │ │
│ ├───────┬──────────┼───────┬─────────┼───────┬─────────┼───────┬──────────┤
│ │товщина│ клас │товщина│ клас │товщина│ клас │товщина│ клас │
│ │покриття │бетону або│покриття │ бетону │покриття │ бетону │покриття │бетону або│
│ │ку, мм│міцність │ку, мм│ або │ку, мм│ або │ку, мм│міцність │
│ │ │матеріалу │ │міцність│ │міцність│ │матеріалу │
│ │ │покриття, │ │матеріалу│ │матеріалу│ │покриття, │
│ │ │ мпа │ │ покриття, │ │ покриття, │ │ мпа│
│ │ │ │ │ мпа │ │ мпа │ │ │
├────────────────┼───────┴──────────┼───────┼─────────┼───────┼─────────┼───────┼──────────┤
│1. Бетони │ │ │ │ │ │ │ │
│цементний │50 в40 │ 30 │ 30 │ 25 │ в22,5 │ 20 │ 15 │
│мозаїчний │ не допускається │ 30 │ 40 │ 25 │ 30 │ 20 │ 20 │
│полівінілацетат — │ те ж │ 30 │ 40 │ 20 │ 30 │ 20 │ 20 │
│ний або │ │ │ │ │ │ │ │
│латексний │ │ │ │ │ │ │ │
│кислотостійкий │ » │ 40 │ 25 │ 30 │ 20 │ 20 │ 20 │
│асфальтобетон │ » │ 50 │ — │ 40 │ — │ 25 │ — │
│сталефібробетон │40 в35 │ 30 │ в25 │ 25 │ 20 │ 20 │ 15 │
├────────────────┼──────────────────┼───────┴─────────┼───────┼─────────┼───────┼──────────┤
│2. Цементно- │ не допускається │ не допускається │ 30 │ 30 │ 20 │ 20 │
│піщаний розчин │ │ │ │ │ │ │
│3. Полівініл- │ те ж │ те ж │ 20 │ — │ 15 │ — │
│ацетатцементно — │ │ │ │ │ │ │
│тирсовий склад │ │ │ │ │ │ │
├────────────────┼──────────────────┼─────────────────┼───────┼─────────┼───────┼──────────┤
│4. Наливний │ » │ » │4 │ — │ 2 — 4 │ — │
│склад на основі │ │ │ │ │ │ │
│синтетичних │ │ │ │ │ │ │
│смол │ │ │ │ │ │ │
├────────────────┼──────────────────┼─────────────────┼───────┼─────────┼───────┼──────────┤
│5. Ксилоліт │ » │ » │ 20 │ — │ 15 │ — │
├────────────────┼──────────────────┼───────┬─────────┼───────┼─────────┼───────┼──────────┤
│6. Цементно- │ » │ 40 │ 30 │ 30 │ в22,5 │ 30 │ 15 │
├────────────────┼──────────────────┼───────┼─────────┼───────┼─────────┼───────┼──────────┤
│7. Мозаїчно- │ » │ 40 │ 40 │ 30 │ 30 │ 20 │ 20 │
│бетонні плити │ │ │ │ │ │ │ │
│8. Керамічні │ » │ не допускається │ не допускається │9 — 13 │ — │
│плитки │ │ │ │ │ │
├────────────────┼──────────────────┼───────┬─────────┼───────┬─────────┼───────┼──────────┤
│9. Керамічні │ » │ 50 │ — │30 — 35│ — │15 — 20│ — │
│кислототривкі │ │ │ │ │ │ │ │
│плити │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────┼──────────────────┼───────┴─────────┼───────┴─────────┼───────┼──────────┤
│10. Керамограніт│ » │ не допускається │ не допускається │8│ — │
├────────────────┴──────────────────┴─────────────────┴─────────────────┴───────┴──────────┤
│ для бетонної підлоги з зміцненим верхнім шаром 70 мм і не менше │
│120 мм при використанні бетонного покриття і в якості підстилаючого │
│шару по грунту. │
│ для бетонної підлоги з зміцненим верхнім шаром в22, 5. │
│ не допускається рух візків на металевих шинах. │
│ при коефіцієнті фібрового армування за обсягом мю>0,003 │
│ fv │
│(вище 23,5 кг / м3). │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

При розміщенні трубопроводів в бетонних покриттях з укладанням їх безпосередньо по бетонній основі (безПроміжної стяжки для укриття трубопроводів) товщина покриття підлоги повинна бути не менше діаметра трубопроводу плюс 45 мм.
5.3. Міцність зчеплення (адгезія) покриттів на основі цементного в’яжучого на відрив з бетонною основою у віці 28 діб повинна бути не менше 0,75 мпа. Міцність зчеплення затверділого розчину (бетону) з бетонною основою через 7 діб повинна становити не менше 50% проектної.
5.4. Повна товщина підлог з бетонним покриттям і з покриттям з жаростійкого бетону повинна прийматися за розрахунком з урахуванням навантажень, що діють на підлогу, застосовуваних матеріалів і властивостей грунту підстави, але з урахуванням товщини бетонної основи не менше 120 мм.
5.5. У тваринницьких будівлях розрахункові зосереджені навантаження від ваги тварин, що впливають на підлогу, повинні прийматися за нормами технологічного проектування з урахуванням коефіцієнта перевантаження, рівного 1,2, і коефіцієнта динамічності, рівного 1,2.
5.6. Підлоги в кормових і гнойових проїздах тваринницьких будівель повинні розраховуватися на вплив рухомого навантаження від транспорту на пневмоходу при тиску на колесо 14,5 кн.
5.7. Монолітні підлоги з легких бетонів з латексцементним покриттям і вапняково-керамзитові підлоги, що застосовуються для забезпечення нормованого теплозасвоєння підлоги в тваринницьких будівлях при безпідстилковому утриманні тварин, повинні виконуватися по теплоізоляційному шару з керамзитового гравію і володіти міцністю на стиск не менше 20 мпа.
5.8. Товщину і армування плит з жаростійкого бетону слід приймати за розрахунком конструкцій, що лежать на деформується підставі, при дії найбільш несприятливого поєднання навантажень на підлогу.
5.9. Товщину дощок, паркету, паркетних і масивних дощок, а також паркетних щитів слід приймати за діючими стандартами на вироби.
5.10. Повітряний простір під покриттям підлог з дощок, рейок, паркетних дощок і щитів не повинно повідомлятися з вентиляційними і димовими каналами, а в приміщеннях площею більше 25 м2 додатково має розділятися перегородками з дощок на замкнуті відсіки розміром (4 — 5)(5 — 6) м.
5.11. Для забезпечення комфортних умов для людини з точки зору антистатики і захисту електронного обладнання від електричних розрядів з напругою більше 5 кв підлоги в приміщеннях житлових і громадських будівель повинні виконуватися з покриттям з полімерних антистатичних матеріалів з питомим поверхневим електричним опором в межах — .
5.12. У приміщеннях промислових будівель з вимогою «електронної гігієни», в яких необхідно забезпечення комфортних умов для людини з точки зору антистатики, а також для захисту електронного обладнання від електричних розрядів з напругою більше 2 кв підлоги повинні виконуватися з електрорассеивающим покриттям, що характеризується величиною електроопору між поверхнею покриття підлоги і системою заземлення будівлі в межах від до.
5.13. Підлоги в приміщеннях, де можливе утворення вибухонебезпечних сумішей газів, пилу, рідин та інших речовин в концентраціях, при яких іскри, що утворюються при ударі предметів об підлогу або розрядах статичної електрики, можуть викликати вибух або загоряння, повинні виконуватися з електрорассеивающим покриттям з матеріалів, що не утворюють іскор при ударних впливах, що характеризується величиною електроопору між поверхнею покриття підлоги і системою заземлення будівлі в межах від до.
5.14. У «чистих» і «особливо чистих» приміщеннях, що класифікуються за класами чистоти, підлоги повинні виконуватися з електрорассеивающим полімерним покриттям, що характеризується величиною електроопору між поверхнею покриття підлоги і системою заземлення будівлі в межах від до.
5.15. Для відводу з поверхні покриття підлоги статичної електрики під електрорассеивающим покриттям підлоги повинен бути розміщений електровідвідний контур, приєднаний до системи заземлення будівлі.
5.16. При пред’явленні до підлог підвищених вимог по пиловиділенню слід застосовувати » мало пиляють «(стираність не більше 0,4 г/см2) і» безпильні » (стираність не більше 0,2 г/см2) покриття підлог. Можлива обробка поверхні покриття підлоги згідно з рекомендованим додатком ж.
5.17. Стираність покриття підлоги не повинна перевищувати для монолітних покриттів підлог в приміщеннях класу беспильности 1000 — 0,06 г/см2, класу 10000 — 0,09 г/см2 і класу 100000 — 0,12 г/см, а для покриттів підлог з лінолеуму-50 мкм, 90 мкм і 100 мкм відповідно.
Кромки стикуються полотнищ лінолеуму в приміщеннях класів 1000 і 10000 повинні бути зварені.
5.18. Поверхня покриття підлоги повинна бути рівною. Просвіти між контрольною двометровою рейкою і перевіряється поверхнею не повинні перевищувати для покриттів:
Полімерних мастичних, дощатих, паркетних, з ламінованого паркету, з лінолеуму, з рулонних матеріалів на основі синтетичних волокон-2 мм;
З бетонів( всіх видів), ксилоліту, цементно-піщаного розчину, полівінілацетатцементно-тирсового складу, з плит бетонних (всіх видів), керамічних, керамогранітних, кам’яних, гумових, чавунних і сталевих, а також з цегли (всіх видів) на розчині-4 мм;
З чавунних плит і цегли по прошарку з піску — 6 мм.
5.19. Відхилення поверхні покриття підлоги від заданого ухилу не повинно перевищувати 0,2% відповідного розміру приміщень, але не більше 20 мм.
5.20. Висота уступу між суміжними виробами покриттів з штучних матеріалів не повинна перевищувати в підлогах:
З цегли, бетонних, чавунних і сталевих плит-2 мм;
З керамічних, мозаїчно-бетонних, кам’яних плит — 1 мм.
5.21. У підлогах дощатих, паркетних, з лінолеуму і ламінованого паркету уступи між суміжними виробами не допускаються.
5.22. Відхилення швів в покриттях підлоги між рядами штучних матеріалів від прямої лінії не повинно перевищувати 10 мм на довжині ряду в 10 м.ширина швів між плитками і блоками не повинна перевищувати 6 мм при втапливании плиток і блоків в прошарок вручну і 3 мм при вібровтапліваніі.
5.23. Зазори між дошками дощатого покриття не повинні перевищувати 1 мм, між паркетними дошками — 0,5 мм і між суміжними планками штучного паркету — 0,3 мм.
5.24. Зазори між суміжними крайками полотнищ килимів не допускаються.
5.25. Поверхня покриттів підлог не повинна бути слизькою. Допустимий коефіцієнт тертя повинен бути при переміщенні у взутті в житлових, громадських і виробничих приміщеннях:
За сухим покриттям підлог — не менше 0,35;
Те ж, по вологим — не менше 0,4;
Те ж, по замасленим — не менше 0,5.
При переміщенні босими ногами:
За вологим покриттям підлог в кімнатах для переодягання — не менше 0,2;
По вологим покриттям підлог в душових приміщеннях і басейнах — не менше 0,3;
По підводних сходах в басейні — не менше 0,5.
При ходьбі по похилій площині (по прямій лінії ухилу) під кутом допустимі коефіцієнти тертя визначаються за формулою

При ходьбі по горизонтальній площині з додатковим горизонтальним зусиллям (перенесення ваги, переміщення візків) допустимі коефіцієнти тертя визначаються за формулою

Де — сила для переміщення вантажів, н;
G-середня маса людини, рівна 75 кг.
При ходьбі по похилій площині з додатковим зусиллям, що додається паралельно до поверхні площини, допустимі коефіцієнти тертя визначаються за формулою

5.26. Коефіцієнт тертя поверхні покриттів підлог в спортивних спорудах не повинен бути менше 0,4 і більше 0,6.
5.27. У приміщеннях, при експлуатації яких можливі перепади температури в покриттях підлог, повинні бути передбачені деформаційні шви, які повинні збігатися з деформаційними швами в стягуванні і в підстилаючому шарі. Шви повинні бути розшиті полімерної еластичною композицією.
5.28. Деформаційні шви в збірних стяжках з деревно-стружкових плит повинні бути повторені в покритті підлог і захищені пружними елементами або розшиті полімерною еластичною композицією.
5.29. При стикуванні покриттів з різнорідних матеріалів рекомендується установка мідних алюмінієвих або сталевих елементів, що захищають краю цих покриттів від механічних пошкоджень, попадання води в шов і відклеювання. Для паркетних і плиткових покриттів підлог такі елементи, крім того, дозволяють компенсувати деформації від температурно-вологісних впливів.

6. Прошарок

6.1. Вибір типу прошарку слід проводити в залежності від виду впливів на підлоги згідно з додатком г.
6.2. Клейові композиції повинні відповідати матеріалам покриття підлоги і забезпечувати міцність зчеплення (адгезію) покриттів на відрив при їх укладанні по бетонних, цементно-піщаних або гіпсових основ не менше, мпа:
Паркетні покриття і лінолеум,
Укладаються на полімерних клеях. . . . . . . . . . . . . . 0,3;
Каменю, що укладаються на цементних клеях. . . . . . . . . . . 0,5;
Керамічна плитка, керамограніт, плити природного
Каменю, що укладаються на полімерних клеях. . . . . . . . . . . 2,0.
(більше межі міцності
Підстави при розтягуванні —
ВідривКогезійний,
По підставі)
6.3. Товщина прошарку повинна бути, мм:
З цементно-піщаного розчину і розчину
На рідкому склі з ущільнюючою добавкою. . . . . . . . . 10 — 15
З полімерзамазок для покриттів з штучних
Матеріал. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 — 4
З гарячої бітумної мастики і клейовий композиції
На основі цементу для приклеювання плитки. . . . . . . . . 2 — 3
Паркет. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Не більше 1,0
З клейової композиції для приклеювання
Рулонний матеріал. . . . . . . . . . . . . . . . . Не більше 0,8
З дрібнозернистого бетону класу
Не нижче в30 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 — 35
З піску і теплоізоляційних матеріалів. . . . . . . Не менше 60
6.4. Для підлог, що піддаються впливу рідин, не допускається застосовувати прошарку з піску і теплоізоляційних матеріалів.

7. Гідроізоляція

7.1. Гідроізоляція від проникнення стічних вод та інших рідин повинна передбачатися при середній і великій інтенсивності впливу на підлогу (4.4):
Води і нейтральних розчинів — в підлогах на перекритті, на просадних і набухаючих грунтах, а також в підлогах на пучинистих грунтах підстави в неопалюваних приміщеннях і на відкритих майданчиках;
Органічних розчинників, мінеральних масел і емульсій з них — в підлогах на перекритті;
Кислот, лугів і їх розчинів, а також речовин тваринного походження — в підлогах на грунті і на перекритті.
7.2. Гідроізоляція від проникнення стічних вод та інших рідин повинна бути безперервною в конструкції підлоги, стінках і днищах лотків і каналів, над фундаментами під обладнання, а також в місцях переходу підлоги до цих конструкцій. У місцях примикання підлоги до стін, фундаментів під обладнання, трубопроводів та інших конструкцій, що виступають над підлогою, гідроізоляція повинна передбачатися безперервної на висоту не менше 200 мм від рівня підлоги, а при можливості попадання струменя води на стіни на всю висоту замочування.
7.3. При середній і великій інтенсивності впливу рідин на підлогу, а також під стічними лотками, каналами і трапами повинна застосовуватися обклеювальна гідроізоляція.
При середній і великій інтенсивності впливу на підлогу мінеральних масел, емульсій з них або органічних розчинників застосування обклеювальної гідроізоляції з матеріалів на основі бітуму не допускається.
У приміщеннях, де підлоги піддаються впливам кислот, лугів, масел та інших агресивних рідин, вибір гідроізоляційних матеріалів слід здійснювати з урахуванням рекомендацій снип 2.03.11.
7.4. При середній інтенсивності впливу на підлогу стічних вод та інших рідин число шарів гідроізоляції приймають виходячи з виду матеріалу:
Гідроізоляцію з бітумних наклеюваних на мастики рулонних матеріалів, бітумних і бітумно-полімерних мастик і гідроізолюючих розчинів на основі цементу — не менше ніж в два шари;
Гідроізоляцію з бітумних рулонних наплавлюваних і самоклеючих матеріалів і полімерних рулонних матеріалів-не менше ніж в один шар.
При великій інтенсивності впливу рідини на підлогу, а також під стічними лотками, каналами, тралами і в радіусі 1 м від них число шарів гідроізоляції повинно бути збільшено:
При гідроізоляції з бітумних наклеюваних на мастики рулонних матеріалів, бітумних і бітумно-полімерних мастик і гідроізолюючих розчинів на основі цементу — не менше ніж на два шари;
При гідроізоляції з бітумних рулонних наплавляються і самоклеючих матеріалів і полімерних рулонних матеріалів — не менше ніж на один шар.
7.5. По поверхні гідроізоляції з матеріалів на основі бітуму перед укладанням на неї покриттів, матеріалів прошарків або стяжок, до складу яких входить цемент, необхідно передбачати нанесення бітумної мастики з посипкою її піском фракції 1,5 — 5 мм допускається не наносити бітумну мастику з посипанням піском у разі застосування гідроізоляційного матеріалу з нанесеною на нього посипкою в заводських умовах.
7.6. При середній і великій інтенсивності впливу води на підлогу (відкриті стадіони і майданчики) і застосуванні водопроникних покриттів по бетонних підставах між покриттям і підставою слід влаштовувати дренаж, використовуючи в якості дренаж деформаційні і робочі шви. Дрени повинні бути заповнені еластичними матеріалами з пористою структурою.
7.7. Гідроізоляція під бетонним підстилаючим шаром повинна бути передбачена: при розташуванні в зоні небезпечного капілярного підняття грунтових вод низу підстилаючого шару. При проектуванні гідроізоляції висота, м, небезпечного підняття грунтових вод від їх горизонту повинна прийматися рівною для основи з щебеню, гравію і великоуламкових грунтів — 0,25, піску великого — 0,3; піску середньої крупності і дрібного — 0,5; піску пилуватого, супіски і супіски пилуватої-1,5; суглинку, пилуватих суглинку і супіски, глини-2,0;
При розташуванні підстилаючого шару нижче рівня вимощення будівлі;
При середній і великій інтенсивності впливу на підлогу розчинів сірчаної, соляної, азотної, оцтової, фосфорної, хлорнуватистої і хромової кислот.
Конструкція гідроізоляції повинна бути єдиною з гідроізоляцією фундаментів і стін підземних споруд підвалів, гаражів і т. Д.
В якості гідроізоляції під бетонною основою поряд з бітумними наклеюються на мастиці рулонними матеріалами, бітумними рулонними наплавляються і самоклеючими матеріалами, полімерними рулонними матеріалами, бітумними і бітумно-полімерними мастиками і гідроізолюючими розчинами на основі цементу, що наносяться на попередньо виконаний по грунту шар стяжки, можуть бути застосовані наливна гідроізоляція з просочених бітумом щебеню або гравію, асфальтова гідроізоляція з асфальтобетону, а також з рулонних профільованих поліетиленових мембран, укладаються безпосередньо на грунт підстави.
7.8. При середній і великій інтенсивності впливу води на підлогу (відкриті стадіони та майданчики) і укладанні водопроникних покриттів безпосередньо по нежорсткому підстилаючому шару (гравійному або щебеневому) в грунтовому підставі повинен бути передбачений дренаж, що забезпечує відведення поверхневих вод і зниження рівня підземних вод.

8. Стяжка (підстава під покриття підлоги)

8.1. Стяжка повинна передбачатися, коли необхідно:
Вирівнювання поверхні нижчого шару;
Укриття трубопроводу;
Розподіл навантажень по теплозвукоізоляційних шарах;
Забезпечення нормованого теплозасвоєння підлог;
Створення ухилів на підлогах по перекриттях.
8.2. Найменша товщина цементно-піщаної або бетонної стяжки, для створення ухилу в місцях примикання до стічних лотків, каналів та трапів повинна бути: при укладанні її по плитах перекриття — 20 мм, по тепло — і звукоізолюючому шару — 40 мм. Товщина стяжки для укриття трубопроводів (у тому числі і в теплих підлогах) повинна бути не менш ніж на 45 мм більше діаметра трубопроводів.
8.3. Для вирівнювання поверхні нижчого шару і укриття трубопроводів, а також для створення ухилу на перекритті повинні передбачатися монолітні стяжки з бетону класу не нижче в12,5 або з цементно-піщаних розчинів на основі сумішей сухих будівельних підлогових на цементному в’яжучому з міцністю на стиск не нижче 15 мпа.
8.4. Під наливні полімерні покриття монолітні стяжки повинні передбачатися з бетону класу не нижче в15 або з цементно-піщаних розчинів із сумішей сухих будівельних підлогових на цементному в’яжучому з міцністю на стиск не нижче 20 мпа.
8.5. Стяжки, що укладаються по пружному тепло — і звукоізолюючому шару, повинні передбачатися з бетону класу не нижче в15 або з цементно-піщаних розчинів із сумішей сухих будівельних підлогових на цементному в’яжучому з міцністю на стиск не нижче 20 мпа.
8.6. Товщина стяжки з охолоджуючими трубками в плиті ковзанок зі штучним льодом повинна становити 140 мм.
8.7. Товщина монолітних стяжок з дисперсно — самоущільнюються розчинів на базі сухих сумішей будівельних підлогових з цементним в’яжучим, що застосовуються для вирівнювання поверхні нижележащего шару, повинна бути не менше 1,5 діаметра максимального наповнювача, що міститься в композиції.
8.8. Міцність зчеплення (адгезія) стяжок на основі цементного в’яжучого на відрив з бетонною основою у віці 28 діб повинна бути не менше 0,6 мпа. Міцність зчеплення затверділого розчину (бетону) з бетонною основою через 7 діб повинна становити не менше 50% проектної.
8.9. При зосереджених навантаженнях на підлогу більше 20 кн товщина стяжки по тепло — або звукоізоляційного шару повинна встановлюватися розрахунком на місцеве стиснення і продавлювання за розрахунковою методикою, викладеної в сп 52-101 .
8.10. У місцях сполучення стяжок, виконаних по звукоізоляційних прокладок або засипок, з іншими конструкціями (стінами, перегородками, трубопроводами, що проходять через перекриття, і т.п.) повинні бути передбачені зазори шириною 25 — 30 мм на всю товщину стяжки, що заповнюються звукоізоляційним матеріалом.
8.11. З метою виключення мокрих процесів, прискорення виконання робіт, а також забезпечення нормованого теплоусвоєнняПідлоги слід застосовувати збірні стяжки з гіпсоволокнистих, деревно-стружкових і цементно-стружкових листів або фанери.
8.12. Легкий бетон стяжок, виконуваних для забезпечення нормованого теплозасвоєння підлоги, повинен бути класу не нижче в5, а поризований цементно-піщаний розчин міцністю на стиск — не менше 5 мпа.
8.13. Відхилення поверхні стяжки від горизонтальної площини (просвіти між контрольною двометровою рейкою і перевіряється поверхнею) не повинні перевищувати для покриттів з штучних матеріалів по прошарку, мм:
З цементно-піщаного розчину, ксилоліту,
Поливинилацетатцементно-тирсового складу,
А також для укладання обклеювальної гідроізоляції. . . . . . . . . . 4
На основі синтетичних смол і клейових
Композицій на основі цементу, а також з
Лінолеуму, паркету, ламінованого паркету,
Рулонних матеріалів на основі синтетичних
Волокон і полімерних наливних покриттів. . . . . . . . . . . . . 2
8.14. У приміщеннях, при експлуатації яких можливі перепади температури повітря (позитивна і негативна), в цементно-піщаної або бетонної стяжки необхідно передбачати деформаційні шви, які повинні збігатися з осями колон, швами плит перекриттів, деформаційними швами в підстилаючому шарі. Деформаційні шви повинні бути розшиті полімерної еластичною композицією.
8.15. У стяжках підлог, що обігріваються необхідно передбачати деформаційні шви, нарізаються в поздовжньому і поперечному напрямках. Шви прорізаються на всю товщину стяжки і розшиваються полімерної еластичною композицією. Крок деформаційних швів повинен бути не більше 6 м.

9. Підстильний шар

9.1. Нежорсткі підстилаючі шари (з асфальтобетону; кам’яних матеріалів підібраного складу, шлакових матеріалів, з щебеневих і гравійних матеріалів, в тому числі оброблених органічними в’яжучими; грунтів і місцевих матеріалів, оброблених неорганічними або органічними в’яжучими) можуть застосовуватися за умови обов’язкового їх механічного ущільнення.
9.2. Жорсткий підстильний шар (бетонний, армобетонний, залізобетонний, сталефібробетонний (сфб) і сталефіброжелезобетонний (сфжб)) повинен виконуватися з бетону класу не нижче в22,5.
Якщо за розрахунком напруга розтягування в підстилаючому шарі з бетону класу в22, 5 нижче розрахункового,допускається застосовувати бетон класу не нижче в7, 5 з виконанням перед нанесенням покриття підлоги вирівнює стяжки, не нижче в 12,5 — при нанесень всіх видів покриттів, крім полімерних мастичних наливних безпосередньо по бетонній основі, і не нижче в15 — при нанесень полімерних мастичних наливних безпосередньо по бетонній основі.
9.3. У підлогах, які в процесі експлуатації можуть піддаватися впливам агресивних рідин, речовин тваринного походження і органічних розчинників будь-якої інтенсивності або води, нейтральних розчинів, масел і емульсій з них середньої і великої інтенсивності, повинен передбачатися жорсткий підстильний шар.
9.4. Товщина підстилаючого шару встановлюється розрахунком на міцність від діючих навантажень і повинна бути не менше, мм:
Піщаний. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
Шлакового, гравійного і щебеневого. . . . . . . . . . . . . 80
Бетонного в житлових і громадських будівлях. . . . . . . . . . . 80
Бетонного у виробничих приміщеннях. . . . . . . . . . . 100
9.5. При використанні бетонного підстилаючого шару в якості покриття або підстави під покриття без вирівнює стяжки його товщина в порівнянні з розрахунковою повинна бути збільшена на 20 — 30 мм.
9.6. Підстильний шар з асфальтобетону слід виконувати в два шари товщиною по 40 мм кожен — нижній з грубозернистого асфальтобетону (біндера) і верхній — з литого асфальтобетону.
9.7. Відхилення (просвіти між контрольною, двометровою рейкою і перевіряється поверхнею підстилаючого шару) не повинні перевищувати у шарів, мм:
Піщаних, гравійних, шлакових, щебеневих. . . . . . . . . . . 15
Бетонних під бетонні покриття, покриття по прошарку
З цементно-піщаного розчину і під вирівнюють стяжки. . . 10
Бетонних під покриття на прошарку з гарячої
Бітумної мастики і при укладанні обклеювальної гідроізоляції. . . . 5
Бетонних під покриття з плитки по прошарку
На основі синтетичних смол і з клейової композиції
На основі цементу, під покриття з лінолеуму,
Паркету, ламінату, рулонних матеріалів на основі
Синтетичних волокон, а також під полімерні
Наливні покриття. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
9.8. При застосуванні жорсткого підстилаючого шару для запобігання деформації підлоги при можливій осаді будівлі повинна бути передбачена його відсічення від колон і стін через прокладки з рулонних гідроізоляційних матеріалів.
9.9. У жорстких підстилаючих шарах повинні бути передбачені температурно-усадочні шви, розташовані у взаємно перпендикулярних напрямках. Розміри ділянок, обмежених осями деформаційних швів, повинні встановлюватися в залежності від температурно-вологісного режиму експлуатації підлог, з урахуванням технології виробництва будівельних робіт і прийнятих конструктивних рішень.
Відстань між деформаційними швами не повинна перевищувати 30-кратної товщини плити підстилаючого шару, а глибина деформаційного шва повинна бути не менше 40 мм і не менше 1/3 товщини підстилаючого шару. Збільшення відстані між деформаційними швами слід обґрунтовувати розрахунком на температурні впливи з урахуванням конструктивних особливостей підстилаючого шару.
Максимальне відношення довжини ділянок, обмежених осями деформаційних швів, до їх ширині не повинно перевищувати 1,5.
Після завершення процесу усадки деформаційні шви повинні бути закладені шпаклювальної композицією на основі портландцементу марки не нижче м400.
9.10. У приміщеннях, при експлуатації яких можливі перепади температури повітря (позитивна і негативна), деформаційні шви повинні бути розшиті полімерною еластичною композицією. Для захисту деформаційних швів можуть бути застосовані еластичні ізоляційні стрічки.
9.11. На відкритих майданчиках з водопроникними покриттями підлог деформаційні шви повинні використовуватися в якості дерен системи водовідведення. Їх розшивання повинна бути здійснена полімерної еластичною композицією пористої структури.
9.12. Деформаційні шви будівлі, повинні бути повторені в бетонному підстилаючому шарі і виконуватися на всю його товщину.
9.13. У приміщеннях з нормованою температурою внутрішнього повітря при розташуванні низу бетонного підстави вище відмостки будівлі або нижче неї не більше ніж на 0,5 м, під бетонною основою уздовж зовнішніх стін, що відокремлюють опалювальні приміщення від неопалюваних, слід укладати по грунту шар шириною 0,8 м з неорганічного вологостійкого утеплювача товщиною, яка визначається з умови забезпечення термічного опору шару утеплювача не менше термічного опору зовнішньої стіни.

Основна нормативна документація, що включає в себе вимоги з облаштування різних категорій підлог-це сп і снип. Саме цими актами необхідно керуватися як при створенні підлоги в новому будинку, так і під час капітального ремонту статевих покриттів.

конструкція підлоги

Влаштування підлоги в житловому приміщенні

Конструктивно підлога складається з наступних елементів:

 • чорнову підлогу.
 • чистовий.
 • різні прошарки у вигляді тепло -, гідро -, паро-і звукоізоляції.

Підставою може служити як міжповерхове перекриття, так і грунт або бетон. основне навантаження, яке припадає на підлоги, сприймає саме підставу, тому воно повинно бути досить міцним, щоб витримати експлуатаційні умови .

Властивості підлог

Чистові підлоги облаштовують з різних матеріалів, багато в чому визначають властивості конструкції:

 • штучний і натуральний камінь.
 • бетон.
 • керамічна плитка.
 • асфальт.
 • лінолеум.
 • пробка.
 • дошка для підлоги.
 • паркет.
 • ламінат.
 • ковролін і т. Д.

Снип і сп визначають найважливіші експлуатаційні властивості покриттів:

 • опір механічному стирання під навантаженням на підлоги.
 • теплоусвоение. Цей показник визначає ту кількість тепла, яке підлогове покриття буде віднімати у людини. Незначним теплозасвоєнням відрізняються деревина, пробка, ламінат, лінолеум і ковролін, тому підлоги з них здаються теплими. Кам’яні або бетонні підлоги холодні, так як ці матеріали віднімають значну кількість тепла.
 • жорсткість. Цей показник визначає схильність покриття до деформацій під навантаженням.
 • пружність. Властивість, що визначає здатність покриття приймати початкову форму після деформування. До пружним покриттям можна віднести деревину, лінолеум, ковролін і пробку. Вони створюють відчуття м’якості, при цьому на поверхні практично не залишаєтьсяДеформацій, наприклад, від важких меблів або каблуків.

основні вимоги

Снип і сп визначають не тільки будівельні норми, яких необхідно дотримуватися при облаштуванні, а й експлуатаційні параметри, яким повинні відповідати підлоги.

Основними вимогами, що пред’являються абсолютно до всіх полам, є:

 • гладка нековзна поверхня.
 • простота очищення підлогового покриття.
 • висока міцність.
 • достатній опір стирання, вигоряння і механічного впливу.
 • відповідність загальному стилю інтер’єру приміщення.
 • у приміщеннях з високою вологістю підлога повинна бути вологонепроникною.
 • достатня ступінь звукопоглинання, відповідна нормам рівня шуму для різних типів приміщень.

нормативна документація

Гост на підлоги у виробничих будівлях. Будівельні норми і правила снип, санвузли

Ізоляція підлоги зі стяжкою

Після вступу в силу федерального закону №384-фз «технічний регламент про безпеку будівель і споруд» був розроблений звід правил сп 29.13330.2011. Стать. Цей документ-актуалізована редакція раніше діяли снип 2.03.13-88.

Сп 29.13330.2011 регламентує правила проектування та облаштування підлог будівель і споруд будь-якого типу. Актуалізована редакція снип 2.03.13-88 також визначає перелік іншої нормативної документації, що регламентує облаштування підлог в різних приміщеннях:

 • житлові та громадські будівлі-сп 54.13330, сп 55.13330, снип 31-06.
 • пожежо — та вибухонебезпечні виробничі приміщення-вимоги пожежної безпеки від 22.06.2008.
 • для приміщень з нормованим теплоусвоением підлогових покриттів-сп 50.13330.
 • підлоги по перекриттях-сп 51.13330.
 • підлоги сільськогосподарських комплексів-снип 2.10.03.
 • підлоги, що піддаються в ході експлуатації впливу хімічно агресивних речовин-снип 2.03.11.
 • підлоги в спортивних комплексах-снип 31-05.
 • підлоги на складах-сп 56.13330.

Крім того, актуалізована редакція будівельних норм наказує використовувати при проектуванні підлог вимоги до конкретного типу будівель. Приймання підлог здійснюється у відповідність з нормами снип 3.04.01.

Сп 29.13330.2011 (актуалізована редакція снип 2.03.13-88) визначає правильно облаштовані підлоги як покриття, що забезпечує наступні параметри:

 • надійність.
 • оптимальні витрати будматеріалів на облаштування підлоги.
 • максимальні міцнісні і деформаційні властивості.
 • екологічну та гігієнічну безпеку.
 • безпека при пересуванні людей та / або техніки.
 • пожежну безпеку.
 • вибухобезпечність.

Гост на підлоги у виробничих будівлях. Будівельні норми і правила снип, санвузли

Технологія пристрою сухих підлог

При проектуванні та облаштуванні обов’язково повинні враховуватися ті впливи, які сприймає підлогу в процесі експлуатації . Сюди відноситься механічна і вологісна навантаження. Також підлоги повинні відповідати ряду спеціальних вимог:

 • відсутність іскроутворення в результаті механічного впливу.
 • зносостійкість.
 • звуко-, тепло -, волого-і пароізоляція.
 • відсутність пилоутворення тощо.

Підлоги обов’язково повинні мати несучу здатність, відповідну навантажень, інакше покриття стає » хитким» і, як наслідок, перестає відповідати вимогам безпеки. У місцях виникнення зосередженого навантаження не повинен утворюватися прогин покриття більше 2 мм. У приміщеннях з істотною вологісного навантаженням передбачається ухил покриття.

Вимоги до підлогового покриття

 • підлогове покриття у відповідність зі сп 29.13330.2011 (актуалізована редакція снип 2.03.13-88) вибирається виходячи з навантаження і її інтенсивності. При облаштуванні покриття під ним необхідно залишити повітряний простір, яке не повинно мати повідомлення з вентканалами. У приміщеннях великої площі цей простір розділяється на відсіки. Покриття повинно володіти антистатичними властивостями. Такий опір здатне забезпечити комфортне перебування людини в приміщенні і необхідний захист використовуваного електрообладнання і техніки від виникаючих розрядів.
 • поверхня покриття повинна бути рівною з перепадами 2-6 мм в залежності від обраного матеріалу. При використанні паркету, лінолеуму і ламінату не допускається утворення уступів між сусідніми елементами.
 • при облаштуванні підлог в приміщеннях з перепадами температур обов’язково залишаються деформаційні зазори, що дозволяють компенсувати розширення/стиснення матеріалу. Для розшивки швів використовуються еластичні матеріали. Деформаційні шви всіх шарів підлоги повинні знаходитися один над одним.

Гідроізоляція

Гост на підлоги у виробничих будівлях. Будівельні норми і правила снип, санвузли

Підлоги на балконі в дерев’яному будинку

Облаштування гідроізоляції потрібно не для всіх підлог. Обов’язковою вона є тільки в приміщеннях з середньою і високою вологісним навантаженням-сп 29.13330.2011 (актуалізована редакція снип 2.03.13-88).

Вид гідроізоляційних матеріалів вибирається в залежності від ступеня рідинного впливу, а також типу рідини. Це може бути вода, масла або хімічно агресивні речовини.

Гідробар’єр може бути споруджений з наступних матеріалів:

 • бітумні наплавляються рулонні матеріали.
 • самоклеючі рулонні вироби на бітумній основі.
 • рулонні матеріали з полімерною основою.
 • бітумні мастики.
 • бітумно-полімерні мастики.
 • наливна гідроізоляція.
 • поліетиленові мембрани.
 • проникаюча гідроізоляція і т. П.

Вибір гідроізолюючих матеріалів здійснюється у відповідність з рекомендаціями снип і сп і виходячи з експлуатаційних умов. Актуалізована редакція будівельних норм дає докладні рекомендації щодо гідроізолюючих матеріалів, придатних для експлуатації в різних умовах.

Вимоги до облаштування стяжки

Гост на підлоги у виробничих будівлях. Будівельні норми і правила снип, санвузли

Цементно-піщана стяжка підлог

У відповідність з сп 29.13330.2011 (актуалізована редакція снип 2.03.13-88) стяжка обов’язково облаштовується в наступних випадках:

 • необхідність вирівнювання підлог.
 • прихований монтаж трубопроводів.
 • забезпечення рівномірного розподілу навантажень по тепло — і шумоізолюючих шарах.
 • створення підлоги, що відповідає нормам теплоусвоєння.
 • створення ухилу підлоги.

Стяжка виконується з бетону або цементно-піщаної суміші. Марка бетону визначається виходячи з конструкції підлог і підстави, на якому виконується стяжка. У приміщеннях з перепадами температур, а також при облаштуванні систем «тепла підлога» в стягуванні передбачаються деформаційні шви, розшивання яких виконується еластичними полімерами.

Вимоги до грунтової основи

При облаштуванні підлог по грунтовій основі потрібно ретельно ущільнити грунт. Не можна використовувати рослинні і слабкі грунти, так як вони не здатні забезпечити необхідні показники міцності підлоги. При зведенні будинку на ділянці, вистеленому такими грунтами, їх необхідно замінювати на малосжімаемие матеріали. При використанні привізних грунтів виконується їх пошарова укладання.

Покриття

Гост на підлоги у виробничих будівлях. Будівельні норми і правила снип, санвузли

Як зробити наливна підлога

Основним критерієм при виборі покриття є тип приміщення і навантаження на підлогу. Додаток д сп 29.13330.2011 (актуалізована редакція снип 2.03.13-88) рекомендує наступні види підлогових покриттів:

 • для житлових приміщень-лінолеум, паркет, дошка для підлоги, ламінат.
 • для громадських приміщень із середнім навантаженням-наливні, бетонні підлоги, керамограніт, натуральний і штучний камінь.
 • медичні установи-лінолеум, паркет, дошка для підлоги, ламінат.
 • дитячі установи-лінолеум.
 • навчальні заклади, спортивні та актові зали-ламінат, дошка для підлоги, паркет, лінолеум.
 • неопалювані приміщення-керамограніт, керамічна плитка.

Повний перелік рекомендованих підлогових покриттів можна знайти в сп 29.13330.2011 (актуалізована редакція снип 2.03.13-88). Лінолеум і ламінат допустимо використовувати тільки для обробки приміщень, інтенсивність руху в яких невелика. При значному навантаженні слід керуватися іншими рекомендаціями. Так, наприклад, покриття для підлог виробничих приміщень вибирається у відповідність з додатком в сп 29.13330.2011 (актуалізована редакція снип 2.03.13-88), що носить обов’язковий, а не рекомендаційний характер.

У цьому додатку вибір покриттів здійснюється за різними критеріями:

 • Ступінь механічного впливу.
 • дія агресивних середовищ і хімічних речовин.
 • спеціальні вимоги, що пред’являються до конкретного типу приміщення.

Не можна використовувати для облаштування підлог матеріали, негативно впливають на мікроклімат в приміщенні, а також виділяють в повітря шкідливі для людини з’єднання . Підлога з таким покриттям не буде відповідати вимогам безпеки, екологічності та гігієнічності.

Бетонні підлоги

Основною областю застосування бетонних підлог є цехи, тваринницькі комплекси, склади і ангари. Товщина такого покриття залежить від експлуатаційних навантажень. При облаштуванні підлоги завтовшки не більше 120 мм рекомендується їх армування металевою сіткою з вічком 100×100 мм.

При виконанні такого покриття бетон укладається смугами. Рівність підлоги контролюється по маяках. Ширину смуг снип і сп рекомендують визначати виходячи з особливостей будівлі, а також використовуваного для проведення робіт обладнання. На вологу бетонну поверхню наносяться спеціальні ущільнюючі склади.

Асфальтобетонні покриття

Гост на підлоги у виробничих будівлях. Будівельні норми і правила снип, санвузли

Пол в промисловому будинку

В залежності від експлуатаційних навантажень укладання може здійснюватися в один або два шари. Після повного укладання покриття воно ущільнюється і присипається дрібнозернистим піском. Пол повністю придатний до експлуатації через добу після облаштування покриття.

Дощаті підлоги

Дощаті підлоги відмінно підходять для житлових заміських будинків, громадських або адміністративних будівель. Можна облаштовувати їх у виробничих приміщеннях з незначним навантаженням. Покриття може встановлюватися по грунту або на лаги. Деревина-екологічний матеріал, але вона схильна до гниття. Для запобігання подібних процесів рекомендується виконувати 2 шари гідроізоляції.

Дошки покриття укладаються перпендикулярно лагам і фіксуються цвяхами. Стики між окремими мостинами повинні бути ретельно підігнані — не допускається утворення зазорів і щілин. Стик між стіною і підлогою оформляється за допомогою плінтуса.

Лінолеум

Підлоги з цього матеріалу відрізняються хорошою зносостійкістю і простотою догляду. Лінолеум давно і успішно використовується в обробці підлог в заміських будинках і квартирах, медичних і дитячих установах. Добре зарекомендував себе такий матеріал в приміщеннях, на підлогах яких неприпустимо утворення статичних зарядів це операційні, лабораторії і зали з електрообладнанням.

Лінолеум можна укладати на бетонну основу, монолітну стяжку або чорнову підлогу з листових пиломатеріалів. Матеріал приклеюється до основи по всій площі. Не допускається утворення повітряних кишень під покриттям.

Висновок

Снип і сп — основна нормативна документація, що регламентує вимоги до облаштування підлог в будівлях різного типу. Ці норми мають практичне значення не тільки для фахівців, а й для приватних забудовників.

Гост на підлоги у виробничих будівлях. Будівельні норми і правила снип, санвузлируслан васильєв

Стяжка підлоги — тонкий міцний шар в багатошарових конструкціях будівель, призначений для сприйняття і передачі навантажень (наприклад, від знаходяться на покрівлях, вантажів, обладнання) на нижележащий шар тепло або звукоізоляції. Застосовують при недостатній жорсткості нижележащего шару для створення рівної поверхні, що забезпечує укладання верхніх шарів (гідроізоляції покрівлі або покриття поверхні). Бувають монолітні (цементно-піщані, асфальтобетонні і т.п.) і збірні, у вигляді тонких (товщиною 4-5 см) плит з гіпсоцементу або керамзитобетону (індустріальна). (велика радянська енциклопедія)

Стяжка підлоги — це шар з компонентів будівельних матеріалів різних видів, виконується як проміжна конструкція між підставою і фінішним покриттям, ними можуть бути керамограніт, ламінат, паркет , лінолеум, полімер покриття та інші.
Без перебільшень можна сказати що стяжка це основа для перерахованих вище декоративних покриттів так само як і фундамент для будинку. Чим якісніше зроблена стяжка, тим краще, стяжка повинна бути міцною, рівною, без тріщин. Це гарантія того що чистове покриття прослужить довше і не розсиплеться в процесі експлуатації.

Стяжка підлоги має безліч варіантів пристрою і широкий вибір матеріалів для її виконання в залежності від умов, місце виконання, призначення по експлуатації, характеристики конструкції будівлі/перекриття, наявність інженерних комунікацій.

Розглянемо варіанти пристрою найпоширеніших способів підготовки поверхні.

плаваюча стяжка
звичайна стяжка (контактна, монолітна)
збірна конструкція

Гост на підлоги у виробничих будівлях. Будівельні норми і правила снип, санвузли

Стяжка по поліетилен плівці 100 мкм плаваюча стяжка

Плаваюча стяжка — не буквальний термін, плаваюча відокремлена від основи в найпростішому виконанні служить поліетиленова плівка. За таким принципом виконується надається нами послуга за технологією напівсуха стяжка за німецькою технологією. Метою створення такої конструкції служить запобігти зчеплення розчину з поверхнею, відсутність адгезії, плаваюча стяжка незалежна, стійка до коливань підстави і дотичний стінами. Відсутність прямого контакту з поверхнею, тобто при переміщеннях (будівлі, будинки, споруди), різкої зміни температури, вологості, зберігає цілісність структури від тріщин. Плаваюча виконується так само в конструкціях теплоізоляції (водяна тепла підлога), шумоізоляції на матеріали (еппс) полістирол, пінопласт, мінеральні плити, керамзит , спінений поліетилен, і ін.наведений перелік можливих матеріалів працює так само і для полегшення ваги «пирога» і істотно зменшують навантаження на перекриття.

Звичайна стяжка (класична рідка) . Найбільш поширений варіант пристрою. Звичайна рідка це цементно-піщана суміш, укладається на плити перекриття, моноліт, без підстилаючих шарів.
До такого методу так само можна віднести і» наливні підлоги » з самонівілюються сумішей. Цей метод краще застосовувати де вже є поверхню з відхиленнями в площині, перепади, або де стоїть завдання підняти рівень підлоги на невелику товщину до 2-2.5 см.вирівнювати підлогу «наливним підлогою» більше 1.5 см. Краще за допомогою встановлених маячків і стягувати провилом за методом звичайної рідкої, оскільки в ідеально рівний горизонт самонівелюючі суміші не вирівнюються самі по собі.

Збірна конструкція — це метод пристрою з елементів, деталей методом збірки, без мокрих процесів. Збірні підлоги виконують з обрешітки несучого жорсткого каркаса по лагам, насипні підлоги за технологією кнауф з дрібної фракції керамзит підсипкою і гвл листів звані кнауф-суперпол. Збірні підлоги фальшпол, вирівнювання підлоги в рівень і підйом на висоту досягається регульованими по висоті кріпленням,опорами-шпильками. У всіх збірних підлогах площину створюють матеріали як osb, цсп плити,дошки, дсп та ін.

Нормативи снип» підлоги » сп 29.13330.2011 підлоги. Актуалізована редакція снип 2.03.13-88

звід правил підлоги
the floor
актуалізована редакція снип 2.03.13-88

5. Стяжка (підстава під покриття підлоги)
5.1. Стяжки слід застосовувати у випадках, коли необхідно: вирівнювання поверхні нижчого шару; укриття трубопроводів; розподіл навантажень по теплозвукоізоляційним верствам; забезпечення нормованого теплозасвоєння; створення ухилу в підлогах на перекриттях.
5.2. Найменша товщина пирога для ухилу в місцях примикання до стічних лотків, каналів і трапів повинна бути: при укладанні її по плитах перекриття — 20, по тепло — або звукоізоляційного шару — 40 мм.товщина шару для укриття трубопроводів повинна бути на 10-15 мм більше діаметра трубопроводів.
5.3. Стяжки слід призначати: для вирівнювання поверхні нижчого шару і укриття трубопроводів — з бетону класу по міцності на стиск не нижче в12,5 або цементно-піщаного розчину з міцністю на стиск не нижче 15 мпа (150 кгс/см2); для створення ухилу на перекритті — з бетону класу по міцності на стиск в7,5 або цементно-піщаного розчину з міцністю на стиск не нижче 10 мпа (100 кгс/см2); під наливні полімерні покриття — з бетону класу по міцності на стиснення не нижче в15 або цементно-піщаного розчину з міцністю на стиск не нижче 20 мпа (200 кгс/см2).

5.4. Легкий бетон, що виконуються для забезпечення нормованого теплозасвоєння, по міцності на стиск повинен відповідати класу в5.
5.5. Міцність легкого бетону на вигин для стяжок, що укладаються по шару з стискаються тепло-або звукоізоляційних матеріалів, повинна бути не менше 2,5 мпа (25 кгс/см2).
5.6. При зосереджених навантаженнях на підставу більше 2 кн (200 кгс) по тепло — або звукоізоляційного шару слід виконувати бетонний шар, товщину якого встановлюють розрахунком.
5.7.Міцність гіпсових (у висушеному до постійної маси стані) повинна бути, мпа(кгс / см2), не менше:
Під наливні полімерні покриття — 20 (200)
«решта» — 10 (100)

5.8. Конструкції з деревно-стружкових, цемент-стружкових і гіпсоволокнистих плит, з прокатних гіпсобетонних панелей на основі гіпсоцементно-пуццоланового в’яжучого, а також з поризованих цементних розчинів слід застосовувати згідно альбомам типових деталей і робочим кресленням, затвердженим в установленому порядку.
5.9. Конструкції з деревно-волокнистих плит допускається застосовувати в конструкціях для забезпечення нормованого тепло засвоєння поверхні перших поверхів житлових приміщень.
5.10. Стяжки з асфальтобетону допускається застосовувати тільки під покриття з штучного шпунтованого паркету.

Будівельні норми і правила снип 2.03.13-88
«стать»
(затв. Постановою держбуду срср від 16 травня 1988 р n 82)

Натомість снип ii-ст. 8-71

1. Загальні положення

2. Покриття підлог

3. Прошарок

4. Гідроізоляція

5. Стяжка (підстава під покриття підлоги)

6. Підстилаючі шари

7. Грунт підстави під підлоги

Додаток 1. Неодмінний. Вибір типу покриття підлоги виробничих

Приміщень

Громадських, адміністративних та побутових будівель

Додаток 3. Довідковий. Прийняті найменування шарів підлог

Додаток 5. Неодмінний. Тип прошарку в підлогах

Ці норми поширюються на проектування підлог виробничих, житлових, громадських, адміністративних і побутових будівель.

Підлоги з нормованим показником теплоусвоения поверхні підлоги слід проектувати з урахуванням вимог снип ii-3-79.

Проектування підлог тваринницьких, птахівницьких і звірівницьких будівель і приміщень слід проводити з урахуванням вимог снип 2.10.03-84.

Будівельні полімерні матеріали та вироби для підлог слід застосовувати відповідно до переліку полімерних матеріалів і конструкцій, дозволених до застосування в будівництві, затвердженого міністерством охорони здоров’я срср за погодженням з держбудом срср.

При проектуванні підлог необхідно дотримуватися додаткові вимоги, встановлені нормами проектування конкретних будівель і споруд, протипожежними і санітарними нормами, а також нормами технологічного проектування.

Дані норми не поширюються на проектування знімних підлог; підлог, розташованих на вічномерзлих грунтах, і обігріваються підлог.

Прийняті найменування елементів статі наведені в довідковому додатку 3.

1. Загальні положення

1.1. Вибір конструктивного рішення підлоги слід здійснювати виходячи з техніко-економічної доцільності прийнятого рішення в конкретних умовах будівництва з урахуванням забезпечення:

Надійності і довговічності прийнятої конструкції;

Економного витрачання цементу, металу, дерева та інших будівельних матеріалів;

Найбільш повного використання фізико-механічних властивостей застосованих матеріалів;

Мінімуму трудовитрат на пристрій і експлуатацію;

Максимальної механізації процесу влаштування;

Широкого використання місцевих будівельних матеріалів і відходів промислового виробництва;

Відсутності впливу шкідливих факторів застосованих в конструкції підлог матеріалів;

Оптимальних гігієнічних умов для людей;

Пожежовибухобезпеки.

1.2. Проектування підлог слід здійснювати в залежності від заданих впливів на підлоги і спеціальних вимог до них, з урахуванням кліматичних умов будівництва.

1.3. Інтенсивність механічних впливів на підлоги слід приймати по табл.1.

1.4. Інтенсивність впливу рідин на підлогу слід вважати:

Малої-незначний вплив рідин на підлогу; поверхня підлоги суха або злегка волога; покриття підлоги рідинами не просочується; прибирання приміщень з розливанням води з шлангів не виробляють;

Середньої-періодичне зволоження підлоги, що викликає просочування покриття рідинами; поверхня підлоги зазвичай волога або мокра; рідини по поверхні підлоги стікають періодично;

Великий — постійне або часто повторюється стікання рідин по поверхні підлоги.

Зона впливу рідин внаслідок їх перенесення на підошвах взуття і шинах транспорту поширюється на всі боки (включаючи суміжні приміщення) від місця змочування підлоги: водою і водними розчинами на 20 м, мінеральними маслами і емульсіями — на 100 м.

Миття підлоги (без розливання води) і випадкові рідкісні попадання на нього бризок, крапель і т.п. Не вважаються впливом на підлогу рідин.

1.5. У приміщеннях з середньою і великою інтенсивністю впливу на підлогу рідин слід передбачати ухили підлог. Величину ухилів підлог слід приймати:

0,5 — 1% — при безшовних покриттях і покриттях з плит (крім бетонних покриттів всіх видів);

1 — 2% — при покриттях з бруківки, цегли та бетонів всіх видів.

Ухили лотків і каналів в залежності від застосовуваних матеріалів повинні бути відповідно не менше зазначених. Напрямок ухилів має бути таким, щоб стічні води стікали в лотки, канали і трапи, не перетинаючи проїздів і проходів.

1.6. Ухил підлог на перекриттях слід створювати застосуванням стяжки змінної товщини, а підлог на грунті — відповідним плануванням грунтового підстави.

1.7. У приміщеннях для зберігання і переробки харчових продуктів необхідно застосовувати підлоги без пустот (повітряного простору під покриттям).

Таблиця 1

1.8. Матеріали для хімічно стійких покриттів підлог в приміщеннях з агресивними середовищами слід приймати згідно з вимогами снип 2.03.11-85.

1.9. У місцях примикання підлог до стін, перегородок, колон, фундаментів під обладнання, трубопроводів та інших конструкцій, які виступають над підлогою, слід встановлювати плінтуси.

1.10. Для облицювання лотків, каналів і трапів в хімічно стійких підлогах необхідно застосовувати матеріали, призначені для покриттів цих підлог.

2. Покриття підлог

2.1. Тип покриття підлоги виробничих приміщень слід призначати залежно від виду та інтенсивності механічних, рідинних і теплових впливів з урахуванням спеціальних вимог до підлог згідно з обов’язковим додатком 1.

Тип покриття підлоги в житлових, громадських, адміністративних і побутових будівлях слід призначати в залежності від виду приміщення відповідно до рекомендованим додатком 2.

2.2. Товщину і міцність матеріалу суцільних покриттів і плит покриття підлоги слід призначати по табл.2.

Таблиця 2

2.3. Товщину підлог: земляних, шлакових, гравійних, щебеневих, глинобитних, бетонних, з жаростійкого бетону слід призначати за розрахунком в залежності від навантажень на підлогу, застосовуваних матеріалів і властивостей грунту підстави і приймати не менше, мм:

Земляного………………………………………………. 60

Шлакового, гравійного, щебеневого і

Глинобитного……………………………………………. 80

Бетонного і з жаростійкого бетону……………………….. 120

2.4. Товщину і армування плит з жаротривкого бетону слід приймати за розрахунком конструкцій, що лежать на пружному підставі, при дії найбільш несприятливих навантажень на підлогу.

2.5. Товщину дощок, паркетних дощок, паркетних щитів, надтвердих деревно-волокнистих плит і рейкових покриттів слід приймати за діючими стандартами на вироби згідно з вказівками альбомів типових деталей підлог житлових і громадських будівель.

2.6. У спортивних залах товщину дощок покриття слід приймати за розрахунком з урахуванням динамічних навантажень на підлоги і необхідності забезпечення надійного кріплення до підлоги спортивного обладнання та снарядів.

2.7. Повітряний простір під покриттям підлог з дощок, рейок, паркетних дощок і щитів не повинно повідомлятися з вентиляційними і димовими каналами, а в приміщеннях площею більше 25 м2 додатково має розділятися перегородками з дощок на замкнуті відсіки розміром (4 — 5) x (5 — 6) м.

2.8. Висоту і міцність каменю для бруківки слід призначати по табл.3.

Таблиця 3

3. Прошарок

3.1. Вибір типу і призначення товщини прошарку слід проводити в залежності від діючих впливів на підлоги згідно з обов’язковим додатком 5.

3.2. Міцність на стиск матеріалу прошарку підлог повинна бути не менше, мпа(кгс / см2):

Цементно-піщаного розчину при

Інтенсивності механічних

Впливів (див.табл.1):

Слабкою……………………………………………. 15 (150)

Помірної,Значною і

Вельми значною………………………………… 30 (300)

Розчину на рідкому склі…………………………… 20 (200)

Клас дрібнозернистого бетону по міцності на стиск повинен бути не нижче в30.

4. Гідроізоляція

4.1. Гідроізоляцію від проникнення стічних вод та інших рідин слід передбачати тільки при середній і великій інтенсивності впливу їх на підлогу (див . П. 1.4):

Води і нейтральних розчинів — в підлогах на перекритті, на просадних і набухаючих грунтах підстави, а також в підлогах на пучинистих грунтах підстави підлоги в неопалюваних приміщеннях;

Органічних розчинників, мінеральних масел і емульсій з них — тільки в підлогах на перекритті;

Кислот, лугів і їх розчинів, а також речовин тваринного походження — в підлогах на грунті і на перекритті.

4.2. Для захисту від проникнення води, нейтральних і хімічно агресивних рідин слід застосовувати ізол, гідроізол, бризол, поліізобутілен, полівінілхлоридну плівку, дубльований поліетилен.

4.3. При середній інтенсивності впливу на підлогу стічних вод та інших рідин обклеювальну гідроізоляцію з матеріалів на основі бітуму слід застосовувати в 2 шари, з полімерних матеріалів — в 1 шар.

При великій інтенсивності впливу рідини на підлогу, а також під стічними лотками, каналами, трапами і в радіусі 1 м від них число шарів гідроізоляції з матеріалів на основі бітуму має бути збільшено на 2 шари, а з полімерних матеріалів — на 1 шар.

4.4. Застосування обклеювальної гідроізоляції з матеріалів на основі бітуму при середній і великій інтенсивності впливу на підлогу мінеральних масел, емульсій з них або органічних розчинників, а також гідроізоляції з матеріалів на основі дьогтю при середній і великій інтенсивності впливу на підлогу органічних розчинників не допускається.

4.5. По поверхні обклеювальної гідроізоляції з матеріалів на основі бітуму і дьогтю перед укладанням по ній покриттів, прошарків або стяжок, до складу яких входить цемент або рідке скло, необхідно передбачати нанесення відповідно бітумної або дьогтьової мастики з посипанням піском крупністю 1,5-5 мм.

4.6. Гідроізоляція від проникнення стічних вод та інших рідин повинна бути безперервною в конструкції підлоги, стінках і днищах лотків і каналів, над фундаментами під обладнання, а також в місцях переходу підлоги до цих конструкцій. У місцях примикання підлоги до стін, колон, фундаментів під обладнання, трубопроводів та інших конструкцій, що виступають над підлогою, гідроізоляцію слід безперервно продовжувати на висоту не менше 300 мм від рівня покриття підлоги.

4.7. При розташуванні в зоні небезпечного капілярного підняття грунтових вод низу бетонного підстилаючого шару, застосовуваного в приміщеннях, де відсутній вплив на підлогу стічних вод середньої і великої інтенсивності, під підстилаючим шаром слід передбачати гідроізоляцію.

При проектуванні гідроізоляції висоту, м, небезпечного капілярного підняття грунтових вод слід приймати від горизонту грунтових вод:

Для піску великого……………………………………… 0,3

«» середньої крупності і дрібного…………………….. 0,5

Для піску пилуватого……………………………………. 1,5

Для суглинку, пилуватих суглинку і супіски, глини…………… 2,0

4.8. При середній і великій інтенсивності впливу на підлогу розчинів сірчаної, соляної, азотної, оцтової, фосфорної, хлорнуватистої і хромової кислот під бетонним підстилаючим шаром слід передбачати гідроізоляцію.

4.9. При розташуванні бетонного підстилаючого шару нижче рівня вимощення будівлі в приміщеннях, де відсутній вплив на підлогу стічних вод середньої і великої інтенсивності, слід застосовувати гідроізоляцію.

5. Стягування
(підстава під покриття підлоги)

5.1. Стяжки слід застосовувати у випадках, коли необхідно:

Вирівнювання поверхні нижчого шару;

Укриття трубопроводів;

Розподіл навантажень по теплозвукоізоляційних шарах;

Забезпечення нормованого теплозасвоєння підлоги;

Створення ухилу в підлогах на перекриттях.

5.2. Найменша товщина стяжки для ухилу в місцях примикання до стічних лотків, каналів і трапів повинна бути: при укладанні її по плитах перекриття — 20, по тепло — або звукоізоляційного шару — 40 мм. Товщина стяжки для укриття трубопроводів повинна бути на 10-15 мм більше діаметра трубопроводів.

5.3. Стяжки слід призначати:

Для вирівнювання поверхні нижчого шару і укриття трубопроводів — з бетону класу по міцності на стиск не нижче в12,5 або цементно-піщаного розчину з міцністю на стиск не нижче 15 мпа (150 кгс / см2);

Для створення ухилу на перекритті — з бетону класу по міцності на стиск в7,5 або цементно-піщаного розчину з міцністю на стиск не нижче 10 мпа (100 кгс / см2);

Під наливні полімерні покриття-з бетону класу по міцності на стиск не нижче в15 або цементно-піщаного розчину з міцністю на стиск не нижче 20 мпа (200 кгс/см2).

5.4. Легкий бетон стяжок, виконуваних для забезпечення нормованого теплозасвоєння підлоги, по міцності на стиск повинен відповідати класу в5.

5.5. Міцність легкого бетону на вигин для стяжок, що укладаються по шару з стискаються тепло-або звукоізоляційних матеріалів, повинна бути не менше 2,5 мпа (25 кгс/см2).

5.6. При зосереджених навантаженнях на підлогу більше 2 кн (200 кгс) по тепло — або звукоізоляційного шару слід виконувати бетонний шар, товщину якого встановлюють розрахунком.

5.7. Міцність гіпсових стяжок (у висушеному до постійної маси стані) повинна бути, мпа (кгс/см2), не менше:

Під наливні полімерні покриття…………………….. 20 (200)

Під інші»………… 10 (100)

5.8. Збірні стяжки з деревно-стружкових, цементностружкових і гіпсоволокнистих плит, з прокатних гіпсобетонних панелей на основі гіпсоцементно-пуццоланового в’яжучого, а також стяжки з поризованих цементних розчинів слід застосовувати згідно альбомам типових деталей і робочим кресленням, затвердженим в установленому порядку.

5.9. Збірні стяжки з деревно-волокнистих плит допускається застосовувати в конструкціях підлог для забезпечення нормованого теплозасвоєння поверхні підлоги перших поверхів житлових приміщень.

5.10. Стяжки з асфальтобетону допускається застосовувати тільки під покриття з штучного шпунтованого паркету.

6. Підстилаючі шари

6.1. Нежорсткі підстилаючі шари (гравійні, щебеневі, асфальтобетонні, піщані, шлакові) допускається застосовувати у виробничих будівлях за умови їх ущільнення механічними котками.

6.2. Глинобетонний підстильний шар допускається застосовувати тільки при сухих грунтах підстави.

6.3. У підлогах, які в процесі експлуатації можуть піддаватися впливам агресивних рідин, речовин тваринного походження і органічних розчинників будь-якої інтенсивності або води, нейтральних розчинів, масел і емульсій з них середньої і великої інтенсивності слід застосовувати бетонний підстильний шар.

6.4. Товщину підстилаючого шару слід встановлювати розрахунком в залежності від діючої на підлогу навантаження, застосовуваних матеріалів і властивостей грунту підстави. Товщина підстилаючого шару повинна бути не менше, мм:

Піщаного……………………………………………….. 60

Шлакового, гравійного і щебеневого……………………….. 80

Бетонного:

В житлових і громадських будівлях……………………………. 80

У виробничих приміщеннях……………………………. 100

6.5. Для бетонного підстилаючого шару слід застосовувати бетон класу по міцності на стиск не нижче в22,5.

У випадках, коли за розрахунком напруга розтягування в підстилаючому шарі товщиною 100 мм з бетону класу в22,5 виходить менше розрахункового, слід застосовувати бетон нижчого класу (але не нижче в7,5) виходячи із забезпечення несучої здатності підстилаючого шару.

6.6. При зосереджених навантаженнях на підлогу з нежорстким підстилаючим шаром менше 5 кн (500 кгс) і на підлогу з бетонним підстилаючим шаром менше 10 кн (1000 кгс) товщина зазначених шарів повинна бути не менше наведеної в п.6.4. Для бетонного підстилаючого шару в цьому випадку слід застосовувати бетон класу в7, 5.

6.7. У бетонних підстилаючих шарах підлог приміщень, при експлуатації яких можливі різкі перепади температур, необхідно передбачати пристрій деформаційних швів, розташованих між собою у взаємно перпендикулярних напрямках на відстані 8-12 м.

Деформаційні шви в підлогах повинні збігатися з деформаційнимиШвами будівель, а в підлогах з ухилами для стоку рідин — з вододілом підлог.

7. Грунт підстави під підлоги

7.1. Пол слід влаштовувати на грунтах, що виключають можливість деформації конструкції від осідання грунту.

Торф, чорнозем та інші рослинні грунти в якості підстав під підлоги не допускаються.

7.2. Природні грунти з порушеною структурою або насипні повинні бути ущільнені.

7.3. При розташуванні низу підстилаючого шару в зоні небезпечного капілярного підняття багаторічних або сезонних грунтових вод в приміщеннях, де відсутній вплив на підлогу стічних вод та інших рідин середньої і великої інтенсивності, слід передбачати одну з наступних заходів:

Зниження горизонту грунтових вод;

Підвищення рівня підлоги;

При бетонному підстилаючому шарі застосування гідроізоляції для захисту від грунтових вод згідно п.4.7.

7.4. При рухливих грунтах в основі підлоги приміщень, де можливе промерзання цих грунтів, слід передбачати одну з наступних заходів:

Зниження рівня грунтових вод нижче глибини промерзання підстави не менше ніж на 0,8 м;

Виконання по підставі теплоізоляційного шару товщиною за розрахунком з неорганічних вологостійких матеріалів середньою щільністю не більше 1,2 т/м3;

Заміну пучинистого грунту при засипці котлованів в зоні промерзання підстави практично непучинистим грунтом.

7.5. В поверхню підстави з нескального грунту перед укладанням по ньому бетонного підстилаючого шару повинно бути передбачено вдавлення щебеню або гравію на глибину не менше 40 мм.

Додаток 1

Обов’язкове

Вибір типу покриття підлоги виробничих приміщень

Призначення типів покриттів підлог житлових, громадських,
Адміністративних і побутових будівель

Додаток 3

Довідкове

Прийняті найменування шарів підлоги

Покриття — верхній шар підлоги, безпосередньо піддається експлуатаційним впливам.

Прошарок-проміжний шар підлоги, що зв’язує покриття з нижележащим шаром підлоги або службовець для покриття пружною постіллю.

Гідроізоляційний шар ( шари) — шар, що перешкоджає проникненню через підлогу стічних вод та інших рідин, а також проникненню в підлогу грунтових вод.

Стяжка- (підстава під покриття) — шар підлоги, службовець для вирівнювання поверхні нижележащего шару підлоги або перекриття, додання покриттю підлоги на перекритті заданого ухилу, укриття різних трубопроводів, розподілу навантажень по нежорстким нижележащим верствам підлоги на перекритті.

Підстильний шар — шар підлоги, що розподіляє навантаження на грунт.

Обробка поверхні покриттів підлог

Додаток 5

Обов’язкове

Тип прошарку в підлогах

Примітки:

1. Температурою підлоги умовно вважається температура повітря на рівні підлоги або температура гарячих предметів при контакті з підлогою.

2. Наведений в таблиці тип прошарку може бути застосований при впливах, що не перевищують обмежень, встановлених в таблиці. Прошарки, що допускають впливу, відмічені рамкою, застосовують тільки при наявності таких впливів.