Глава ix. Витягування тяг

152

Енір

§ е8-1-8. Витягування тяг, оброблення кутів і вироблення падуг

Вказівки щодо застосування норм

Норми даного параграфа застосовуються при будь-якій товщині намету і передбачають наступні види робіт.
1. Вироблення від руки (при роботі звичайним шаблоном) виходить або входить кута перетину двох тяг, коли неможливо сформувати його при витягуванні тяг, називається обробленням кута. У оброблення кута входить вся робота від руки по формуванню кута (від витягнутих шаблоном частин тяг до лінії їх перетину) і по виробленню самої лінії перетину.
2. Виправлення в виступаючих кутах і надання чіткості лінії перетину тяг (на стовпах, пілястрах і т.п.), одержуваних безпосередньо при витягуванні тяг звичайним шаблоном, називається підправкою кутів тяги.
3. Доведенням (рис. 1) називається виконувана від руки частина тяги, яку неможливо витягнути звичайним шаблоном. Доведення утворюються в місцях примикання тяги до перетинає її конструктивного елементу: пілястрі, міжповерхового карнизу, у труб центрального опалення і т. П.
4. Розкріповкою (рис. 2) називається виконувана від руки частина тяги, прилегла до вхідного і виходить кутах, яку неможливо витягнути звичайним шаблоном. Розкріповку слід нормувати по числу утворюють її кутів по рядках 1 і 2 табл. 2.
5. Площа тяг слід визначати множенням довжини тяги на суму относа і висоти тяги. Величину разделок, раскреповок, доводок і т.п. Приймати за сумою относа і висоти прямолінійного ділянки тяги.

Рис. 1. Доведення

А — при вертикальних тягах; б — при горизонтальних тягах
1-віконний отвір; 2-доведення при вертикальних і горизонтальних тягах;
3-шаблон для тяги; 4-міжповерховий карниз; 5-тяги шаблоном;
6-вентиляційний короб; 7 — пілястра; 8-стіна

Рис. 2. Розкріповки

1 — проста (2 кута); 2 — складна (4 кута)

Для стельових і зовнішніх карнизів (рис. 3, 4) сума відносності і висоти дорівнює; для стінних тяг (рис. 5) сума відносності і висоти дорівнює.

Рис. 3. Стельовий карниз
А-относ карниза; b-висота карниза

Рис. 4. Зовнішній карниз
A — относ карниза; — висота карниза

Приклад. Потрібно підрахувати норми часу і розцінки на витягування 52 м карниза з вапняно-гіпсового розчину при відносі 25 см і висоті 40 см і на оброблення шести кутів.
Площа карниза дорівнює 52 (0,25 + 0,4) = 33,8 м2. За різновидом № 1 » а » табл. 1 норми часу = 1,4 чол.-год, розцінки = 1-13 на 1 м2.
Нормативний час дорівнює 1,4×33, 8 = 47,3 чол.-год,повна розцінки 1-13×33, 8 = 38-19 на весь карниз.
Сума віднесення і висоти всіх кутів дорівнює 6 (0,25 + 0,4) = 3,9 м. По різновиди № 1 «а» табл. 2 норми часу = 2 чол.-год, розцінки = 1-82 на 1 м. Нормативний час дорівнює 2×3,9=7,8 чол.-год, повна розцінки=1-82×3,9=7-10 на всі кути.
Всього на 52 м карниза і шість кутів нормативний час складе 47,3 + 7,8 = 55,1 чол.-год, розцінки на всю роботу 38-19 + 7-10 = 45-29.
6. Витягування тяг починається з установки інвентарних напрямних рейок (правил) для проходження по ним шаблону.
При нарощуванні рейок їх кінці зрізаються в місцях стиків» на вус», а місця стиків промащуються гіпсовим розчином для забезпечення прямолінійного руху шаблону при проходженні його по стиках правил.
Розмітка поверхні під установку правил проводиться за шаблоном. Перед остаточним зміцненням правил перевіряється правильність їх установки протягуванням по ним шаблону, який вільно пересувається за правилами. Кріплення правил проводиться інвентарними рейкотримачами.
Для тяги внутрішніх карнизів напрямні рейки встановлюються по всьому периметру стін і стель в рамку. При цьому застосовуються кутові шаблони зі знімними лекалами, що виключає потребу в обробленні кутів і доведенні вручну.
Для криволінійних тяг визначається місцезнаходження центру, де встановлюється осьовий штир, на який надівається водило з шаблоном.
Накидання розчину на поверхню при витягуванні карниза проводиться ковшем з набиранням розчину безпосередньо з пересувного ящика.
Окремі дефекти в карнизах, кутах і розкріповках виправляються за допомогою лінійки, малого полутерка і відрізування.
Формування і оброблення кутів, розкріповок і доводок вручну проводиться так ретельно, що між тягою, виробленої шаблоном, і частиною її, виробленої від руки, немає відмінності.

Склад робіт

При витягуванні тяг

1. Розмітка і установка правил.
2. Приготування вапняно-гіпсового розчину (при роботі вапняно-гіпсовим розчином).
3. Нанесення намету і тяга шаблоном начорно.
4. Нарізка на грунті борозен (при тязі з декоративним оздоблювальним шаром).
5. Проціджування розчину і просіювання гіпсу або цементу для оздоблювального (накривочного) шару.
6. Нанесення оздоблювального (накривочного) шару і обробка шаблоном набіло.
7. Зняття правил і зачистка тяг.

При обробленні кутів

2. Нанесення грунту і оздоблювального (накривочного) шару.
3. Формування і обробка кута перетину тяг, доведення і розкріповка (з кутами).

При виробленні падуг

1. Приготування вапняно-гіпсового розчину (при роботі вапняно-гіпсовим розчином).
2. Нанесення намету і вироблення падуг.
3. Оброблення кутів перетину падуг.

Витягування тяг і вироблення падуг

Таблиця 1

Норми часу і розцінки на 1 м2 тяги

тяги склад ланки штукатурів горизонтальні: карнизи, русти, паски і тяги на балках і стелях 5 розр. — 1

3 » — 1

1,4 1,7 1,6 3,3 1 вертикальні постійного перетину на плоских поверхнях те ж 2,3 2,8 2,7 4,4 2 по похилих поверхнях, косоурах, фронтонах і тяги на плоских поверхнях з одного центру 5 разр. — 1

3 » — 1

2,5 3,1 3 5,1 3 падуги від руки з обробленням кутів за графами «а» -» в »

4 розр. -1

За графою » г»

5 розр. — 1

1,4 1,6 1,6 3,2 4 а б в г №

Примітки: 1. При витягуванні тяг на колонах, стовпах, пілястрах і т.п., де довжина тяги з одного боку не перевищує 1,5 м, норми часу і розцінки множити на 1,5 (пр-1).
2. При витягуванні тяг на кесонних стелях норми часу і розцінки рядка № 1 множити: при площі кесона (між осями балок) до 3,5 м2 на 2,2 (пр-2), а при площі кесона до 12 м2 — на 1,6 (пр-3).

Оброблення кутів

Штукатур 5 разр.

Таблиця 2

Норми часу і розцінки на 1 м віднесення суми і висоти тяги

найменування робіт вапняно-гіпсовий або гажевый розчин цементно-вапняний грунт і верхній шар вапняно-гіпсовий грунт із звичайним декоративним оздоблювальним шаром цементно-вапняний грунт з мінеральною крихтою в опоряджувальному шарі оброблення кутів 2 2,4 2,3 3,7 1 оброблення кутів 1,3 1,6 1,5 2,8 2

Розділ

карнизів, тяг на балках, косоурах і стелях 1 1,1 1,2 1,9 3 лиштв, пасків та інших тяг на вертикальних поверхнях 0,66 0,8 0,76 1,4 4

Поправка виступаючих кутів і

карнизів, тяг на балках, косоурах і стелях 0,51 0,61 0,56 0,91 кутів при тязі кутовим шаблоном наличників, пасків та інших тяг на вертикальних поверхнях 0,31 0,37 0,36 0,66 а б в г №

Примітка. При тязі, що перетинаються під кутом менше 60°, норми часу і розцінки множити на 1,4 (пр-4).

У сучасних житлових, громадських та інших видах будівель майже не застосовують різних архітектурних тяг і вельми рідко роблять арки, кесони, тягнуті лиштви. Однак штукатури повинні вміти виконувати різні тяги, тому що при ремонті житлових і громадських будівель, реставрації пам’яток старовини цей вид робіт займає значний обсяг.
Тяги-це профільовані смуги або обрамлення, виконані з будівельного розчину шляхом поступального прямолінійного або криволінійного руху шаблонів. Тяги бувають прості, середньої складності і складні, а за своєю формою — прямолінійні і криволінійні. Ними оформляють фасади і внутрішні приміщення, витягаючи карнизи, обрамляючи віконні прорізи.
Кожна тяга складається з окремих найпростіших елементів-архітектурних обломів різних розмірів і форм (рис. 68).

До прямолінійних архітектурних обломів відносяться полички або полки, до криволінійних — валики або вали, четвертні валики, каблучки, гуськи, викружки і скоції. Правильним поєднанням обломів може бути створена красива за формою тяга (рис. 69).
Шаблони для витягування тяг виготовляють різних розмірів, форм і конструкцій в залежності від виду тяг. Витягування навіть простих тяг шаблоном багато швидше і простіше, ніж їх обробка від руки за допомогою полутерків. Від руки в основному обробляють падуги, іноді звані четвертними викружками.
Пристрій падуг від руки. падуги від руки влаштовують наступним чином. Після того як стелі і верх стін оштукатурені, на лушпиння наносять кидками за допомогою лопатки, ковша або совка товсті шари розчину і розрівнюють їх полутерком, надаючи форму чверті кола.
Падуги бувають вузькі, середні і широкі. Для пристрою вузьких падуг рекомендується застосовувати полутерки з вузькими полотнами. Розчин наносять в кілька прийомів, ретельно його розрівнюючи, щоб утвориласяФорма падуги. Виконану вчерне падугу накривають, виправляють і затирають маленьким полутерком (рис. 70, а).

Виконані від руки падуги на всьому протязі повинні мати правильну форму. Правильні за формою падуги можна виконати фасонним полутерком (рис. 70, б). Полутерок простягають по нанесеному розчину, формуючи падугу. Після цього на падугу наносять накривочний розчин і маленьким полутерком чисто затирають.
Виготовлення шаблону. більш складні тяги виконують тільки за допомогою шаблонів (рис. 71).

Глава ix. Витягування тяг

Профільна дошка 1 є основною частиною шаблону. Її виготовляють з прямошарової, що не сучкуватої, остроганной соснової або ялинової дошки. На профільну дошку переколюють або викреслюють контури запроектованої тяги. Після цього профільну дошку в декількох місцях надпилюють і сколюють непотрібні частини. Потім ножем зрізають по контуру надлишки деревини і отримують заданий профіль, або профільну дошку. Одну будь-яку сторону профільної дошки зрізають, скошують «на лиск», тобто під кутом 30-40°.
При виготовленні профільної дошки внизу і вгорі її залишають рівні подовжені частини — відмазки. Довжина відмазок у малих шаблонів повинна бути не менше 100 мм . Відмазки утворюють рівні смуги внизу тяги по стіні і вгорі на стелі, які оберігають тягу від забруднення розчином і можливої псування під час нанесення накривки або затірки. Профіль оковивают покрівельної сталлю. Виконують це двома способами. В одному випадку вирізують точно по контуру металевий профіль, приточують його і прибивають до незрізаної стороні профільної дошки так, щоб він був на одному рівні з нею. В іншому випадку вирізаний і приточений металевий профіль прибивають до профільної дошки так, щоб він виступав через дерев’яного профілю на 1-2 мм.виступ робиться для того, щоб деревина при набуханні не виходила за межі металевого профілю. Кріплять металеві профілі штукатурними цвяхами, забиваючи їх через 20-25 мм по контуру профілю. Після цього виготовляють санчата, підкоси і полозок шаблону. Санчата роблять з строганой дошки шириною 100 мм і більше. Довжина санчат повинна бути в 1,5 рази більше висоти профільної дошки. Довші санчата збільшують стійкість шаблону, але в той же час ускладнюють доведення тяги до кута, внаслідок чого потрібен додатковий час на оброблення «довгих» кутів. Довжина полозка повинна дорівнювати довжині санчат.
Шаблони збирають в наступному порядку. У центрі санчат під кутом 90° до них прибивають цвяхами профільну дошку 1 . Потім до профільної дошки і санчат 4 цвяхами прибивають підкоси 3 . Вони не тільки зміцнюють профільну дошку, але і служать ручками, за які тримають шаблон при витягуванні тяг. Полозок 5 прибивають з нижньої сторони санчат — він точно направляє шаблон за правилами. Зазвичай при виготовленні шаблону полозок прибивають злегка; точно його встановлюють і прибивають лише по навішеним нижнім правилам.
Навішування правил. правила, виготовлені з остроганних дерев’яних брусків, призначаються для руху по ним шаблонів. Для нижнього правила використовують прямокутні бруски перетином 40×60 мм , а для верхнього — перетином 25×60 мм . При витягуванні тяг у великих приміщеннях правила стикують торцями, які злегка скошують, щоб шаблон по цих місцях проходив плавно, без стрибків.
Нижні правила 3 (рис. 72) навішують від кута до кута приміщення. Верхні правила 2 роблять коротше нижніх на довжину санчат, щоб шаблон 1 можна було вставити або вийняти в будь-якому кутку. Кріплять правила за допомогою затискачів. До дерев’яних стін і стель правила можна прибивати цвяхами, а до цегляних і бетонних приморожувати гіпсовим розчином.

Глава ix. Витягування тяг

Правила навішують наступним чином (рис. 73). Після нанесення розчину грунту приставляють шаблон в кутах до стін і стелі і встановлюють за рівнем або схилу; потім роблять мітки на штукатурці: по верхньому кінця профільної дошки — стелі, а по нижньому краю санчат — на стіні. За цими мітками попередньо кріплять правила 2 і 4 . Після цього ставлять шаблон і правила за рівнем або веску 3, щоб уникнути завалювання тяги. Встановивши шаблон, правила виправляють і остаточно зміцнюють, а до санчат прибивають полозок.

Глава ix. Витягування тяг

Спочатку правила слід навішувати на стіні, що має вікна. Нижні правила навішують і перевіряють за рівнем, а верхні — за шаблоном, який встановлюють за рівнем або веску 3 . Потім навішують правила на протилежній стіні в такій же послідовності, як це описано вище.
Витягнувши тягу, перед тим як зняти нижні правила, по їх верхньому ребру в кутах роблять на штукатурці мітки. Нижні правила на двох інших стінах навішують тільки по цих мітках, а верхні — за шаблоном. Якщо не зробити таких міток і припуститися помилки при навішуванні нижніх правил, тяги виявляться на різних рівнях і при обробленні не зійдуться в кутах.
Якщо вікна знаходяться на двох прилеглих стінах (кутова кімната), навішування правил і витягування тяг починають перш за все на цих стінах.
Після навішування, перевірки і закріплення правил в них вставляють шаблон і простягають його. Рухаючись за правилами, шаблон зрізає на стінах і стелі раніше нанесений зайвий грунт, що заважає його проходу. Якщо розчин схопився, то його зрізають відрізуванням.
Якщо між профільною дошкою, стінами і стелею є великий простір, що вимагає багато розчину (намітистий карниз), то поверхні додатково підготовляють, забиваючи цвяхи і обплітаючи їх дротом. При цьому капелюшки цвяхів не повинні доходити до профільної дошки-шаблону не менше ніж на 20 мм .
Для зниження ваги тяги і економії розчину в нього можна вкраплювати шматки деревного вугілля або шлаку, попередньо змоченого водою.
Витягування тяг. після навішування правил приступають до витягування тяг. Поверхня нанесеного грунту між правилами змочують водою і накидають на неї лопаткою, ковшем або совком перший шар рідкого розчину товщиною не більше 10 мм . При накиданні товстих шарів профільна дошка зрізає багато розчину, місцями навіть відшаровує його, в результаті чого тяга оформляється повільно.
При повторних багаторазових накиданнях розчину необхідно в першу чергу заповнити утворилися на тягах раковини.
Після нанесення кожного шару розчину вставляють шаблон і простягають його окутою стороною вперед. Профільна дошка зрізає зайвий розчин, оформляючи таким чином профіль тяги.
Після кожного протягування профільну дошку шаблону добре очищають від розчину і промивають водою.
Витягають тяги два штукатура (рис. 74): один плавно веде шаблон за правилами, а інший тримає під шаблоном сокіл і збирає на нього зрізається профільною дошкою розчин.

Глава ix. Витягування тяг

Витягування «іссера» (так називається цей процес), тобто занесення розчину і протягування шаблоном, повторюють до тих пір, поки не утворюється абсолютно гладкий, без раковин і шорсткостей, профіль тяги (грунт).
Через 5-10 хв після того, як витягнутий грунт з вапняно-гіпсового розчину, його рясно змочують водою і два-три рази протягують по грунту шаблоном окутою стороною вперед, сильно натискаючи шаблоном на розчин грунту. Таке протягування називається»на сдір». Ця операція необхідна, тому що гіпс при схоплюванні розширюється і притискає верх шаблону до правила, а низ відводить від нього. Протягування» на сдір » має забезпечити вільний хід шаблону в правилах і створити між профільною дошкою і грунтом тяги простір в 2-3 мм для накривочного шару.
Після протягування» на сдір » шаблон, правила і ящик очищають від розчину і промивають водою, щоб в накривочний шар не потрапив пісок, від якого на тязі будуть залишатися подряпини.
Накривочний розчин з вапняно-гіпсових штукатурок готують з 3 частин вапняного тіста і 0,5-1 частини гіпсу, попередньо просіяних через сито з розміром осередків 1 x 1 мм . За густотою накривочний розчин повинен бути сметанообразиим. Приготовленого розчину дають трохи загуснути, потім його перемішують, щоб він був пластичнее. Тяга з такого накривочного розчину виходить гладка і блискуча.
При витягуванні по накривочному шару «побіла» шаблон ведуть «на лиск» — вперед скошеною стороною, яка не зрізає, а пригладжує розчин.
При витягуванні «побіла» шаблон треба протягувати без зупинки по всій довжині, щоб уникнути утворення на тязі стиків. Після витягування тяги» побіла » на ній не повинно бути раковин, подряпин і слідів грунту. Іноді нанесення накривочного розчину і протягування «побілу» повторюють 2-3 рази.
Послідовність витягування тяг з цементно-вапняних і цементних розчинів та ж, але тільки тягу «на сдір» не протягують, так як зазначені розчини при висиханні в обсязі не збільшуються, а зменшуються. Тяги» побіла » можна витягати з цементного або цементно-вапняного розчину з дрібнозернистим піском. Накривку з чистого цементного тесту або цементу на вапняному молоці робити не рекомендується, так як, висихаючи, вона покривається тріщинами і не завжди гладко і чисто витягується.
Щоб поліпшити якість тяг з цементних і цементно-вапнянихРозчинів, їх рекомендується наносити шарами не товщі 10 мм, а нанесений розчин не присипати сухим цементом або сумішшю для його зневоднення, так як це знижує міцність розчину.
Необхідно враховувати, що цементні і цементно-вапняні розчини схоплюються повільно, тому роботу слід організувати так, щоб час, який необхідно для схоплювання розчину, було використано на виконання інших видів робіт.
Оброблення кутів і раскреповок. після витягування тяг залишаються недотягнуті частини, кути. Оброблення кутів-складна робота, що вимагає високої майстерності. Обробляють кути від руки за допомогою лінійки і відрізування, а для натирання використовують маленькі полутерки.
Оброблення кутів від руки . Лінійку для оброблення кутів виготовляють з дерева. Вона буває одностороння і двостороння. Одну кромку-ребро лінійки-роблять прямокутної, а другу — закругленою. Прямокутною стороною зрізають розчин на прямолінійних обломах, а закругленою — на криволінійних. Кінці лінійки зрізають під кутом 45° і прибивають до них на одному рівні з площиною ребер заточену сталеву пластинку-різець точно такої ж форми, яку мають ребра. Чим довше лінійка, тим зручніше вона в роботі, так як більш точно зрізає розчин. Вузька лінійка зручна для оброблення тяг з дрібних обломів.
Обробляють кути в певній послідовності. Перш за все в кут на 10-15 мм нижче рівня витягнутої тяги накидають розчин грунту. Нанесеному грунту надають форму тяги. Потім на грунт наносять накривочний розчин вище основної тяги на 5 мм . Після того як розчин трохи схопився, приступають до оброблення кута — зрізання розчину лінійкою. Лінійку приставляють впритул до раніше витягнутої тязі і плавно просувають її уздовж тяги різцем вперед. При зрізанні розчину лінійку слід притискати до поверхні витягнутої тяги так, щоб вона йшла рівно, а її різець не заглиблювався в товщу нанесеного розчину.
Лінійка зрізає з кута зайвий розчин і після неї залишається облом певної форми (рис. 75). Після зрізання лінійкою розчину лінії архітектурних обломів, розташовані на двох різних сторонах тяги, повинні точно зійтися в лушпинні. Отримані після зрізання розчину кути мають шорсткість, крім того, вони недостатньо точні, тому їх рекомендується виправляти, натираючи полутерком. В результаті оброблення всі кути повинні знаходитися в одній площині з витягнутою тягою.

Глава ix. Витягування тяг

Лузг повинен бути строго вертикальний. Для цього його перевіряють вагомому, підправляють і проводять кінцем отрезовки тонку лінію, яка різкіше виділяє лузг.
Оброблення кутів шаблонами . Для прискорення оброблення кутів служать кутові шаблони з однією або двома профільними дошками (рис. 76, а, б).

Глава ix. Витягування тяг

Кутовий шаблон з однією профільною дошкою (рис. 76, а) має санчата 1 у вигляді трикутника; профільна дошка 3 поставлена в санчатах іод кутом 45°. Тому обломи, що йдуть по стелі, потрібно збільшувати по довжині на 40%. У шаблону з двома профільними дошками (рис. 76, б) останні ставлять під кутом 90° одна до іншої.
Щоб кутовий шаблон був придатний для оброблення кутів тяг, однакових за профілем і розміром, профільні дошки необхідно виготовляти абсолютно однаковими. З цією метою кілька однакових металевих профілів скріплюють разом і обточують в лещатах одночасно, а кутовий шаблон виготовляють з великою точністю, щоб їм можна було обробляти кути тяг з тих же правил, з яких витягувалася сама тяга. В цьому випадку потрібно лише невелика підправка лушпиння і зачистка шорсткостей.
Для оброблення кутів застосовують також розбірний шаблон (рис. 77), який являє собою кілька окремих вянних полутерків з прибитими сталевими профілями і з вирізаними профілями тяг. Один з полутерків 1 призначений для витягування стельової частини тяги, інший 2 — для кутової (середньої), третій — 3 для стінової частини. Довжина дерев’яних полутерків розбірного шаблону 400-500 мм . Кінці їх зрізані під кутом, тому полутерками можна дотягувати кут до самого лушпиння.

Глава ix. Витягування тяг

Розбірними шаблонами кути обробляють наступним чином. В один з кутів стелі наносять розчин, до тязі приставляють шаблон-полутерок і просувають його, формуючи нанесений розчин. Те ж саме роблять і з іншого стельової частиною, а також з кутовими і стіновими частинами кута.
Продуктивність праці при роботі розбірним шаблоном збільшується на 50%.
Оброблення раскреповок . Бічні сторони пілястр, на яких залишаються невитягнуті місця тяг, називають розкріповкамі. Їх оброблення-одна з найскладніших і трудомістких робіт.
При обробленні розкріповок перш за все доробляють кінці тяг на пілястрі і на стінах до самої розкріповки і добре їх натирають полутерком. Потім на розкріповку наносять потрібної товщини розчин і зрізають його по косинцю. На зрізану сторону переносять лінії тяг і по ним обробляють розкріповки.
Розчин зрізають лінійкою, підправляють отрезовкой і натирають полутерками так, щоб тяга на раскреповке була такою ж, як і витягнута шаблоном.
Для більш точної і швидкої оброблення розкріповок 1 (рис. 78) рекомендується наступний спосіб. З фанери або картону вирізають профіль 3 витягується тяги. До обрізаного на розкріповці розчину 2 приставляють цей профіль так, щоб він збігався з профілем витягнутої тяги. Профіль обводять кінцем цвяха, який залишає слід профілю на розчині. З характерних точок сліду проводять по розчину розкріповки лінії, які повинні зійтися з тягою. По цих лініях лінійкою і отрезовкой зрізають зайвий розчин, а потім натирають отримані обломи полутерками.

Глава ix. Витягування тяг

Коли довжина розкріповок 20 см , їх доцільно витягати одностороннім шаблоном, який застосовується для витягування тяг між пілястрами.

У сучасному будівництві, на жаль, все рідше використовують для оформлення архітектурні тяги — витягнуті і опуклі в тій чи іншій площині елементи. Їх ще можна помітити на старих будинках і архітектурних пам’ятках. Такий, начебто незначний, елемент оформлення будівлі насправді абсолютно перетворює будинок зовні, надає йому обсяг, рельєфність, змушує погляд зачепитися за деталі. Найчастіше витягуванням тяг виділяли карнизи, арки, лиштви вікон і дверей, кесони, пояски, фризи.

Види тяг

Прямолінійними тягами зазвичай називають стандартні полки і полички. Криволінійними називають маленькі валики або великі вали, гуськи, каблучки, скоції, падуги, викружки. Якщо в архітектурному обломі використовується і ті, і інші види витягування тяг, то його відносять до комбінованого типу. Найкрасивіші елементи прикраси будівель якраз створюються шляхом поєднання різних по виконанню обрамлень.
Тяги можна розділити на прості, середні і складні. Це залежить від того, скільки елементів в комбінації використано для створення того чи іншого обрамлення. Також вони діляться по виду виконання — прямолінійні, криволінійні і комбіновані. Витягування тяг криволінійних, хитромудрих — це вершина майстерності для штукатура. Тут важливо точно розрахувати кількість розчину і якісно виконати всі етапи витягування тяг, щоб отримати в результаті композицію, відповідну задумом архітектора.
Витягування тяг — це показник майстерності будівельника, вершина дизайнерського та оздоблювального мистецтва. Наші майстри легко виконають будь-який тип подібних робіт-прості, середні або складні. З нами ви можете розраховувати на якісний результат!

Витягування тяг

Найпростіші види архітектурних прикрас — падуги, вони ж — четвертні викружки, можна виконати ручним методом. Підготовлені стіни або стелі закидають товстим шаром розчину і надають йому форму за допомогою полутерків, простих або фасонних. Останні використовуються для ідеально рівних і гладких поверхонь. Залежно від того, вузька падуга планується або широка, використовують інструмент з вузьким або широким полотном.

Глава ix. Витягування тяг

Така процедура проводиться в кілька прийомів, за кожен прохід майстер повинен ідеально вирівняти поверхню падуги, надаючи їй форму чверті кола. Коли архітектурний облом готовий начорно, йому дають трохи підсохнути, і приступають до наступного етапу. За допомогою накривочного розчину майстер закриває всю поверхню падуги, потім маленьким полутерком він фінішує декорацію обрамлення. В цілому, ручне витягування тяг-досить копіткий і складний метод створення архітектурних обломів, його застосовують тільки майстри вищого класу для створення падуг або в тих випадках, коли з якихось причин неможливо використовувати шаблони. Найчастіше створення обрамлень проходить за допомогою шаблонів.

Шаблони витягування тяг

Вибравши потрібний вам тип облому (або їх комбінацію), потрібно приступити до виготовлення шаблону. Будь-яку більш-менш складну тягу куди швидше і простіше створити саме по ньому, ніж вручну, за допомогою полутерків.

Шаблон складається з декількох елементів, головний з яких — це профіль. Його зазвичай майструють з оструганной гладкою дошки. На профіль наноситься контур власне тяги. ЗробившиЦе потрібно акуратно і якісно, щоб в процесі робіт профільна дошка не зламалася і не втратила форму профілю. Для цього використовують ножі, пили, стамески та інші інструменти, що дозволяють надати дошці точно задану форму, рівні кути і округлості. Одну сторону дошки скошують приблизно на 30 або 40 градусів «на лиск». Крім того, зверху і знизу профільної дошки залишають відмазки — прямі частини довжиною не менше 10 см.вони не дадуть виконуваному профілю забруднюватися надлишками розчину під час витягування тяги. Потім профіль необхідно зміцнити сталевим листом. Для це метал обрізається по контуру профільної дошки і надійно кріпиться на деревину за допомогою спеціальних цвяхів по всьому периметру профілю.

Потім можна приступити до виготовлення інших елементів шаблону, не менш важливих для якісного виконання робіт. Санчата також роблять з оструганной дошки, причому їх довжина повинні бути близько 1,5 довжин самого профілю. Якщо зробити їх довшими, то важко буде витягати тяги в кутах. Крім них також потрібно виготовити полозок, його довжина повинна збігатися з довжиною санчат. Останній елемент шаблону-підкоси.

Збирають шаблон в наступному порядку: спочатку рівно в центр санчат перпендикулярно встановлюють профільну дошку і надійно закріплюють її цвяхами. Потім зміцнюють конструкцію за допомогою підкосів з обох сторін. Вони ж будуть виконувати роль ручок для майстра в процесі витягуванні тяг. Полозок кріплять знизу санчат, він служить направляючої при протягуванні профілю за правилами. Тепер можна переходити до наступного етапу — виготовлення і навішування правил.
Правила:

Правила-це напрямні, по яких рухають змонтовані шаблони в процесі робіт. Їх роблять зазвичай з прямокутних дерев’яних брусків. Вони можуть мати будь-які розміри, в залежності від масштабу тяги, шаблону та інших нюансів. Єдине, що потрібно врахувати, — це те, що дошки для правил повинні бути рівні, щоб профіль проходив гладко. Також варто трохи сточувати правила з торців, в місцях стику, тоді шаблон буде проходити по ним рівно, без риків і стрибків.

Починають навішувати правила по стіні, де є вікна (якщо мова йде про витягуванні тяг всередині приміщення). Якщо ж майстер робить архітектурний облом зовні будівлі, то спочатку правила навішують по найдовших поверхнях. Потім кріпляться правила на протилежній стіні всередині приміщення, потім — на інші стіни. Це важливо для того, щоб тяги ідеально зійшлися у всіх кутах. Спочатку кріпиться нижнє правило, потім верхнє. Причому перші перевіряють за рівнем, а другі — по висоті шаблону. Потім можна кріпити верхні правила, їх довжина з обох сторін повинна бути коротше, ніж у нижніх рейок, на довжину санчат. Тоді шаблон можна буде вільно вставляти і діставати. Кріпляться тяги на різні поверхні по-різному: до дерев’яних стін — цвяхами, а до цегляних і бетонних — за допомогою розчинів, які потім можна легко видалити. Після правильного навішування правил можна приступати до витягування тяг.

Процедура витягування тяг:

Якщо між стіною і стелею планується досить великий простір (тяга досить об’ємна, наприклад, карниз), то попередньо в стіна стелю забиваються цвяхи. Вони дозволять розчину краще триматися на поверхні.

Шаблон встановлюється на правила, а стіна між правилами змочується рідиною. Розчин необхідно накидати невеликими порціями, не більше 1 см за раз. В іншому випадку шаблон буде зрізати занадто багато, облом оформлятися неохоче, а процес витягування тяг затягнеться надовго. Процедура накидання розчину і первинні проходження шаблону називаються проходження «на сдір». Процес досить складний, тут потрібен точний розрахунок матеріалу на кожне накидання, вірна рука майстра для точного зрізу. Утворені порожнини-раковини-необхідно
Глава ix. Витягування тягретельно заповнювати. Після кожного проходження профілю його потрібно ретельно відмивати, щоб він не втратив форму і функціональність. Щоб не надто забруднювати приміщення, можна виконувати проходи удвох, коли один майстер простягає профіль за правилами, а другий тримає внизу сокіл і збирає здираються надлишки розчину.

Тяг готовий «на чорнову», коли між ним і шаблоном залишається невеликий, 2-3 мм, зазор. Коли облом фактично готовий, йому дають обсохнути, промивають і проходять зверху вже накривочним розчином, «на лиск», не зупиняючись по всій довжині тяги. Цей розчин відрізняється за складом і концентрації від основного, він фіксує і прикрашає вийшов архітектурний елемент. При цьому профіль ведуть скошеною стороною вперед, щоб вона не зрізала, а пригладжує оформлений розчин.

Процес витягування тяг завершується обробленням кутів і розкріповок. Ця робота вимагає особливої майстерності і навички. Фахівці використовують для неї як ручний метод — за допомогою лінійки, так і шаблонний — за допомогою розбірних шаблонів. У кожному випадку вибір способу індивідуальний, але підсумок повинен бути однаковий — профіль архітектурного облому повинен зійтися у всіх кутах ідеально.

В результаті фасад будівлі, прикрашений за допомогою нашої технології, виходить цікавим, рельєфним, привертає увагу, композиційно завершеним.

З будь-якими питаннями, що виникли у вас з витягування тяг, звертайтеся до нас. Фахівці компанії антазіс із задоволенням проконсультують вас!

Тяга (в архітектурі) тяга в архітектурі, горизонтальний профільований поясок, виступ (зазвичай штукатурний або кам’яний), членящий стіни будівель або обрамляє панно і стелі. Як правило, складається з декількох 14 обломів.

велика радянська енциклопедія. — м.: радянська енциклопедія . 1969-1978 .

Дивитися що таке «тяга( в архітектурі)» в інших словниках:

  В архітектурі профільований виступ, що членить стіну по горизонталі, обрамляє панно …

  Тяга труби вентиляційний ефект в будівлях і печах який виникає за рахунок різниці температур повітря зовні і всередині труби (будівлі). Ефект зростає з підвищенням різниці температур і висоти будівлі. Іноді цей ефект називають природною… … Вікіпедія

  В архітектурі профільований виступ, що членить стіну по горизонталі, обрамляє панно … великий енциклопедичний словник

  І; ж. 1. До тягнути (14 18 зн.) і тягнутися (11, 16 17 зн.). Т. До моря. Т. До світла. Т. До знань. Т. До спілкування. Т. До людей. Т. Вітру, свіжості. 2. Сила, за допомогою якої здійснюється переміщення чого л.; джерело такої сили (тварина, машина,… … енциклопедичний словник

  I тяга в техніці, 1) в машинобудуванні і будівництві частина машини або споруди, підвладна розтягуючих навантажень; зазвичай стрижень круглого або прямокутного перерізу, а також з фасонного прокату (уголкового, таврового і ін… … велика радянська енциклопедія

  В архітектурі, горизонтальний профільований поясок, виступ (зазвичай штукатурний чи кам’яний), членящий стіни будівель або обрамляє панно і стелі. Як правило, складається з декількох обломів

Витягування тяг, оброблення кутів і розкріповок — процес більш трудомісткий, ніж оштукатурювання гладких поверхонь.

Процес витягування тяг складається з наступних операції: навішування правил, приготування розчину для витягування «несера«, нанесення розчину і протягування шаблоном, приготування білого розчину, очищення правил, ящика і шаблону від сірого розчину, приготування і нанесення білого розчину з витягуванням»побіла». Слід зазначити, що витягування «побіла» іноді повторюється до чотирьох разів.

При витягуванні «іссера» профільна дошка рухається окутной залізом стороною вперед і зрізає розчин, вириваючи при цьому шматки розчину. Відривання розчину ще більше збільшується, коли він нанесений товстими шарами.

Витягнувши тягу «иссера», шаблон, правила, ящик, інструмент очищають від сірого розчину і промивають водою. Потім готують білий розчин, наносять його на витягнуту тягу «іссера» і виробляють витягування «побіла». На приготування білого розчину і витягування «побілу» витрачається 30% часу.

Витягування тяг «побіла» трудомістко і не завжди якісно, тому що застосування білого розчину, приготованого з вапняного тіста і гіпсу, не дає достатньо міцної плівки, яка до того ж завжди отмолаживается від багаторазового протягування шаблонами.

Якщо замість білого розчину застосовувати звичайний, але трохи більш жирний розчин, приготований на дрібних заповнювачах, то виходять дуже чисті тяги з різко вираженими обломами і гострими усенкамн. На такій тязі легко виявляються всі дефекти. При цьому на її витягування скорочується до 35% часу в порівнянні з витягуванням «побіла».

Якщо витягати сірий розчин не стороною «на сдір» , а стороною «на лиск», як би «побіла», то на оформлення тяги економиться приблизно 10% часу,Так як при цьому розчин не зрізається, а, навпаки, накочується.

Щоб металевий профіль не відривався при витягуванні грунту «на лиск», його слід міцно прибити, а кінці цвяхів загнути.

Виконання всіх описаних заходів дає можливість зменшити витрату часу при витягуванні тяг майже на 40%, що значно підвищує продуктивність праці штукатурів. При цьому якість тяг, витягнутих без накривочного білого шару розчину, дуже високо.

Раніше був описаний шаблон конструкції а.м. Шепелєва, призначений для дотягування розкріповок. Таким шаблоном можна витягати різні тяги.

Для роботи найкраще виготовити два таких однакових профілю — правий і лівий і два шаблони.

Перш за все необхідно за один прийом виготовити металеві профілі, а по ним — дерев’яні, але так, щоб зрізаються боку «на лиск» були одна — вправо, а інша — вліво. Профільну дошку зміцнюють на кінці санчат.

Правила навішують звичайним способом. Верхнє правило роблять коротше нижнього на довжину санчат для того, щоб можна було вставити і вийняти шаблон з одного боку.

Витягування виробляють в звичайному порядку. Витягнувши тягу з одного боку до самого кута одним шаблоном, дотягують другий кінець іншим шаблоном, навісивши для цього вгорі невелике правило або переваживши верхнє. Таким чином, карниз на двох стінах дотягується до самого кута.

Витягнувши тяги на двох протилежних сторонах приміщення, навішують правила і витягують тяги на інших сторонах. Правила навішують точно так же. Але дотягувати тягу до самого кута на цих сторонах не дає раніше витягнута стельова частина на суміжній стіні. На двох сторонах карниз не дотягується до самого кута, а тільки до верхньої частини раніше витягнутого карниза, що йде по стелі. Таким чином, замість чотирьох повних кутів доводиться обробляти тільки два.

У тому випадку, коли верхня частина карниза простіша, ніж нижня, її можна зрізати і дотягнути нижню частину до кута, обробляючи тільки верхню.

Рис. 177. Витягування тяг шаблоном конструкції а. М. Шепелєва: а-шаблон; б-положення шаблону в правилах; в — загальний вигляд тяг

Застосування шаблону (рис. 177) конструкції а. М. Шепелєва дає можливість підвищити продуктивність праці, що економить таку кількість часу, який необхідно на оброблення кутів. Зазначений шаблон є незамінним для витягування тяг, що знаходяться між пілястрами або стінами (рис. 178), так як їм можна дотягувати тяги до самого кута. Цей же шаблон застосовують для витягування розкріповок і різних тяг.

Глава ix. Витягування тяг
Рис. 178. Витягування тяг між пілястрами

Крім даного шаблону, а.м. Шепелєвим запропонований залізобетонний розбірний шаблон для дотягування — доробки кутів, який довговічний і не жолобиться при роботі. Принцип його роботи і форма ті ж, що і у шаблону конструкції п.е. Молева.

Для тяг середніх розмірів виготовляють два шаблони: стельовий і стіновий. У стельового шаблону кінці зрізають під кутом 45°, а у стінового під кутом 90° і злегка скошують для кращого підходу до вузла тяги.

Для виготовлення шаблону насамперед витягають частину тяги з гіпсу, з якого склеюють модель кута. Модель змащують мильною емульсією або машинним маслом і наливають на стінову або стельову частину тонкий шар цементного розчину на дрібнозернистому піску, а потім шар розчину товщиною 2-2,5 см на крупнозернистому піску. У розчин вставляють і металеву ручку, за яку тримають шаблон. Після схоплювання цементного розчину, тобто. Через 3-4 дні, шаблон виймають з моделі, бічну кромку його обрізають, кладуть на місце і змащують мастилом, потім точно так же виготовляють другу частину шаблону.

Зроблені таким чином шаблони виправляють і покривають з робочого боку масляним лаком або оліфою. Після висихання шаблони придатні для доробки кутів.

Зручність цих шаблонів полягає в тому, що вони не коробляться при роботі, довговічні і можуть бути виготовлені в будь-яких умовах самими штукатурами.

Якщо всі профільні дошки будуть заготовлені абсолютно однаковими, без яких би то не було спотворень, то один розбірний шаблон годиться для оброблення всіх кутів, витягуваних такими ж профілями.